Grad Beograd ubuduće više neće novčano pomagati najsiromašnijim penzionerima koji imaju manja primanja od 20.000 dinara. Podsećamo, prethodne dve godine, grad je u četiri rate, najsiromašnijim penzionerima pomagao sa 1.000, 4.000 i 5.000 dinara, zavisno od toga da li su primali manje od 15.000, 18.000, odnosno 20.000 dinara.

U Odluci o pravima i uslugama socijalne zaštite, na osnovu navedenog u Službenom listu, vidi se da grad ukida član 15. po kome je imao mogućnost da pomogne Svratištu za decu, koje 24 časa dnevno brine o mladima koji žive i rade na ulici.

- Nismo obavešteni o ovoj odluci grada, jer smo prethodnih deset dana bili angažovani oko dece iz poplavljenih područja - priča Milica Đorđević, izvršni direktor Centra za integraciju mladih. - Ove godine nismo imali finansijsku pomoć, osim što koristimo gradske prostorije u Krfskoj ulici. Verujem, ipak, da nam neće biti ugrožen rad u narednom periodu.

Grad je iz svog delokruga rada izbrisao i usluge podrške za samostalan život, pa neće biti više finansirana personalna asistencija za odrasle i starije osobe sa telesnim invaliditetom. Pravo na povremenu jednokratnu pomoć izgubila su deca bez roditeljskog staranja, učenici i studenti. Ovu pomoć ubuduće neće imati i đaci osnovnih, srednjih škola, studenti, koji imaju smetnje u razvoju.

NE RADI VIŠE NI BELEF CENTAR Sekretarijat za privredu preuzeo je poslove u oblasti zoohigijene, Sekretarijat za poljoprivredu integrisao se u Sekretarijat za privredu, dok je osnovana služba za internu reviziju grada Beograda, kao i služba za budžetsku inspekciju. Ubuduće, Direkcija FEST-a biće Centar beogradskih festivala, dok su unikuti BELEF centar i „Jugokoncert“.

Izmena je bilo i kod interventne novčane pomoći, kao i kod stalne novčane pomoći, što se odnosi na roditelje koji imaju trojke, četvorke, petorke, šestorke i duple blizance. Pravo na jednokratnu pomoć, ubuduće, pojedinac i porodica moći će da ostvare samo jednom u kalendarskoj godini, a taj iznos ne može biti veći od 80 odsto prosečne plate.

Inače, sutra bi trebalo da bude održana sednica Skupštine grada na kojoj će se između ostalog diskutovati i o socijalnim davanjima.


UKINUTA KANCELARIJA ZA MLADE

Grad Beograd ukinuo je Upravu za vode, a poslove preduzeća, predmete, arhivu i zaposlene, preuzeo je Sekretarijat za privredu. Prestale su da rade i Kancelarija za mlade, Uprava za energetiku, Kancelarija za zaštitu pacijenata, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima.