NA račun firme "Apeks", koja je zadužena za naplatu i kontrolu karata, kao i praćenje vozila javnog gradskog prevoza u Beogradu, svakog meseca slije se deo od prodaje dopuna, ali izdvojen iz budžeta grada. Osim ovog prihoda, privatni konzorcijum po ugovoru ima "čistu" zaradu od prodaje plastičnih i papirnih kartica. I od uvođenja sistema samo na izradi kartica zaradili su oko 4,3 miliona evra.

Prihod od prodaje karata u integrisanom tarifnom sistemu deli se prevoznicima na osnovu njihovog učešća u transportnom radu na mesečnom nivou. Tako GSP učestvuje sa oko 62 odsto, dok ostali, privatni prevoznici i "Lasta" učestvuju sa oko 38 odsto. "Apeksu" se iznos isplaćuje iz budžeta grada, a u vrednosti 8,53 odsto od prihoda od prodaje karata umanjene za trošak angažovanja kontrole. Prema ugovoru sklopljenom sa srpsko-turskim konzorcijumom, finansijska sredstva ostvarena po osnovu jednokartne naknade za izradu beskontaktne smart karte u celosti zadržava "Apeks".

Podaci Direkcije za javni prevoz govore da je od početka izdavanja kartica krajem avgusta 2011. do maja ove godine, ukupno izdato 886.559 personalizovanih kartica. Kada se ova brojka pomnoži sa 250 dinara, koliko sugrađane košta njena izrada, zarada iznosi 221.639.750 dinara.

- Za skoro dve godine prodato je 644.119 plastičnih nepersonalizovanih kartica, a ukupno je bilo 10.112.716 dopuna - kažu u Direkciji. - Skoro tri puta više je prodato papirnih kartica - 2.702.315, na kojima je bilo 6.242.152 dopuna.

Papirne kartica prodaju se po ceni od 40 dinara, što znači da su one "Apeksu" za 21 mesec donele više od 108 miliona dinara. A s obzirom na to da je u maju, dnevno, u proseku prodato 375 nepersonalizovanih plastičnih kartica i 3.832 papirne, računica kaže da ova firma samo od izrade kartica ima mesečni priliv od 65.830 evra.

STIŽE NOVAC I OD REKLAMA

U UGOVORU kojim je regulisano uspostavljanje sistema za naplatu karata, u članu 39. navodi se da karte za vožnju personalizovane i nepersonalizovane i informacioni panoi na stajalištu mogu da se koriste za reklamiranje trećeg lica uz prethodnu saglasnost Grada Beograda i u skladu sa zakonom. A "Apeks" sklapa ugovor u svoje ime i u svoju korist.