ZA NADARENE osmake koji žele da upišu neku od umetničkih škola, Matematičku i Filološku gimnaziju, u petak će početi polaganje prijemnih ispita i trajaće do 10. juna. Učenici koji žele da upišu neku od umetničkih škola pokazaće svoje sposobnosti iz crtanja, slikanja i vajanja. Oni koji pretenduju da upišu Matematičku gimanziju polagaće poseban test iz matematike, a zainteresovani za upis u Filološku gimnaziju - test iz srpskog i iz stranog jezika.

Najveća konkurencija je u Matematičkoj gimnaziji, gde se za 100 mesta prijavilo 260 učenika, dok je u Filološkoj konkurisalo 230 malih maturanata, a mesta ima za 160. Najpopularniji je, već po tradiciji, engleski jezik, gde se tri kandidata bore za jedno mesto, dok je duplo više prijavljenih za španski i za italijanski. Nešto manje interesovanje je za umetnička zanimanja u "Tehnoartu", "Drvoartu" i Školi za dizajn, a najviše interesovanje vlada za tehničara dizajna grafike, kaligrafa-firmopisca i tehničara dizajna enterijera i industrijskog dizajna.

Iako su talentovani, ove đake, kao i sve ostale svršene osmake, očekuje i polaganje završnog ispita, odnosno male mature. Njima se bodovi koji osvoje na prijemnom sabiraju sa uspehom iz osnovne škole, kao i poenima koje osvoje na završnim testovima. Polaganje testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika je 18. juna, a dan kasnije je test iz matematike, i to u matičnim osnovnim školama. Da bi položili malu maturu, kandidati moraju da imaju najmanje jedan poen po predmetu, ali će prednost pri raspoređivanju u željenu školu imati oni koji imaju pet i više poena.

BODOVANJE UČENICI se rapoređuju na osnovu uspeha iz srednje škole i učinka na završnom ispitu. Opšti uspeh iz osnovne škole računa se sabiranjem srednjih ocena od šestog do osmog razreda, pomnožen sa četiri. Po ovom osnovu kanidat može da ostvari najviše 60 bodova. Na završnom ispitu, odnosno maloj maturi, đaci mogu da osvoje najviše 20 poena po predmetu.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće poznati 21. juna, a konačni četiri dana kasnije. Liste želja sa nazivima škola i šiframa obrazovnih profila koje žele da upišu, đaci predaju 26. i 27. juna, takođe u svojim osnovnim školama. Na listi budući srednjoškolci mogu navesti najviše 20 škola. Vrlo je bitno napisati što više škola i obrazovnih profila, jer se dešavalo da u prvom krugu ostanu neupisani i odlični đaci zato što su naveli samo dve-tri škole, a konkurencija je bila jaka, pa nisu prošli.

U koju školu su raspoređeni, učenici će znati 6. jula, kada će moći da se upišu u srednju školu. Oni koji ne budu upisani u prvom krugu, moći će da konkurišu 9. jula, ali samo tamo gde je ostalo slobodnih mesta. Praksa iz prethodnih godina je pokazala da najviše praznih klupa ostane u školama mašinske, građevinske, brodarske struke...

ZA UMETNIČKE ŠKOLE 480 POENA

ĐACI koji upisuju neku od umetničkih škola na prijemnom ispitu mogu da osvoje najviše 480 bodova, a donja granica da bi položili je 290 poena. Za upis u Matematičku i Filološku gimnaziju maksimalni broj bodova na prijemnom je 240, a minimalni 120. Ovim učenicima se bodovi na prijemnom sabiraju sa poenima sa male mature i uspehom iz osnovne škole.

SVI BI U FARMACEUTE I BANKARE

NA listi najtraženijih škola vodi Farmaceutsko-fizioterapeutska sa oglednim odeljenjem - farmaceutski tehičar, gde je poslednji upisani đak imao 98 bodova. Sledi Ekonomska sa bankarskim službenikom (96,56 bodova), ETŠ "Nikola Tesla" - administrator računarskih mreža (94), medicinska škola - farmaceutski tehničar (92,96), Ekonomska škola "Nada Dimić" - finanasijski administrator (92.50)...