JUG GRIZELJ - “IZ MOG UGLA”

Pored mnogih stalnih rubrika koje su se u “Večernjim novostima”smenjivale tokom pet decenija lista, poseban šarm je imala stalna rubrika Juga Grizelja “Iz mog ugla”.

Proslavljeni reporter postao je kolumnista. Jug je punih sedam godina, od 1969. do 1976, šest puta nedeljno,objavljivao svoje komentare, kojih se za tih sedam godina nakupilo oko dve hiljade. Bio je preteča takvih “običnih” komentara, osvrta na pojave u našoj svakidašnjici, što je bio ne mali podvig, jer je i za njega, koji je do tada bio gotovo isključivo reporter, ta vrsta novinarskog osmatranja bila novina.

Teme je birao iz novina, iz susedstva, iz susreta, u prolazu, a ticale su se svakodnevnog života, malih i velikih muka običnih ljudi, ali i ozbiljnih društvenih i političkih problema.

Osnovna poruka svih tih tekstova koji su uvek imali svoj stubac na 5. strani, i zbog toga morali da imaju određen broj redova (najviše 38), sastojala se u tome da se moraju voleti ipoštovati čovek i njegovo dostojanstvo, da ništa nije crno-belo i da ne treba i ne valja o bilo čemu suditi namah, presecati preko panja i, što je značajno, da svako ima pravo na svoju istinu. Bilo je u njima, inače nesvojstvene dnevnim novinama, edukacije - da ljudima treba verovati,da »mala pažnja može da ima velike odjeke".To je bio životni stav autora rubrike "Iz mog ugla", što je i njemu i listu donelo veliku popularnost. Jug je tako stekao mnoge poštovaoce među čitaocima i veliki ugled među kolegama.


Jugova svakodnevna kolumna predstavlja istinski novinarski podvig, ali se mora zabeležiti da je naš list i ranije imao zapažene kolumniste. Već od prvog dana izlaženja, objavljivana su "Mišljenja čoveka sa ulice" koja je "anonimno" pisao duhovni otac
"Novosti"Dušan Duda Timotijević. Sam naslov te popularne rubrike kazivao je da je u pitanju,bez velikog filozofiranja, reakcija "običnog čoveka" na pojave i zbivanja na domaćoj, ali i svetskoj sceni. To je, u našoj tadašnjoj štampi,bio prvi pokušaj da se o "visokoj politici" govori jezikom čitaoca novina. U tim prvim mesecima, skoro svakodnevno,izlazila je i "Politička govornica" Milana Bajeca, koja je posle kratkog vremena prerasla u redakcijski komentar, bez potpisa, a kao autori treće kolumne - "Beogradska raskršća" -smenjivali su se gotovo svi članovi tadašnje redakcije, koristeći zajednički potpis "Beograđanin".

Prikaži sve vesti