KOMENTARI KAO ODRAZ VREMENA

Svaka stranica Novostije tokom proteklih decenija prolazila kroz mene i doživljavala razne promene i uticaje, ali nijedna kao druga strana.


Proći će godine dok nije postala ekskluzivni kolaž političkih događaja dana, sastavljen od gotovo svih oblika novinarskog izražavanja, u prvom redu komentara, koji su dominirali, kako uvek aktuelnom temom, tako i načinom pisanja, stilom, a posebno jezgrovitošću i otvorenošću.


Komentari su po tome bili specifični, kao i drugi tekstovi - intervjui, akcenti - širi i kratki izvodi iz govora, sve do citata, izjava i osvrta. Postaće zbog toga poznata kao „Strana komentara“.


Prvih godina, međutim, druga strana je bila glavna strana aktuelnih informacija, uglavnom o zbivanjima u svetu. Agencijske informacije su grupisane po važnosti i regionima, prerađivane i dopunjavane „iz sopstvenih izvora“, obogaćivane objašnjenjima o predistoriji i pozadini događaja, a ako je reč o ličnosti - podacima o njenom značaju i ulozi na nacionalnoj ili svetskoj sceni.


Bile su to informacije na ivici komentara. Tek početkom 60-ih, spoljnopolitičke teme će se „pomešati“ sa unutrašnjim, kada će se na jednak način obrađivati najaktuelnije teme međunarodne i domaće političke scene.


Iako su komentari tek u drugoj deceniji izlaženja Novostineprikosnoveno zaseli na drugoj strani lista, imali su svoje preteče još na samom startu, u vidu kolumne Milana Bajeca „Politička tribina“ i „Mišljenja čoveka sa ulice“ Dude Timotijevića.


Kad se ustalila u obliku koji će postati tradicija, jer će trajati godinama i decenijama, druga strana je obilovala najrazličitijim rubrikama.


Pored dnevnog, aktuelnog komentara, imala je i „Mini- komentar“ ili „Protiv(stav)“, kao što je pored intervjua objavljivan i mini-intervju.


Uz njih se često pojavljivala rubrika „Akcenti“, koja je takođe imala svoju mini-verziju, kao „Mini- akcent“ ili „Izjava dana“ i „Rekli su“. U raznim periodima društvenih previranja imali smo „Otvoren stubac“ na kojem su se sučeljavala mišljenja političkih i javnih ličnosti, a ponekad se na njoj pojavljivao i „Naš gost“.


Najveća draž druge strane, verovatno i njen najveći domet, bile su aktuelne političke karikature autora NovostiRanka Guzine, Predraga Koraksića, Dušana Petričića. Oni su, svojim izuzetnim komentarima u crtežu, kao i mnogi drugi koji će im se pridružiti ili će kasnije doći, proslavili naš list na tom poprištu, kao što su i svi oni preko Novostipostali poznati i slavni.

Prikaži sve vesti