Medija podaci za oglašavanje u “Večernjim novostima”

Mi znamo šta je važno

Poverenje i popularnost među velikim brojem čitalaca u Srbiji, „Večernje novosti“ svakodnevno dele sa uglednim oglašivačima i agencijama i, u saradnji s njima, iznalaze uvek nove i atraktivnije modele komunikacije s potrošačima.

Preuzmite PDF ili prelistajte.

Marketing - cenovnici

Večernje Novosti

Štampano izdanje- Cenovnik oglasnog prostora - RSD EUR EUR (english)- Redovni dodaci: TV Novosti (petkom), Život plus (nedeljom) i Doktor u kući (subotom), imaju posebne cenovnike zbog drugačijeg formata- Cenovnik oglasnog prostora na regionalnim stranama - RSD- Cenovnik čitulja - RSD

Cenovnik oglašavanja na portalu www.novosti.rs i mobilnim aplikacijama (Android i iOS): EUR

Novosti oglasi

Štampano izdanje:- Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Bilje i zdravlje

Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Enigma

Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Kalibar

Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Tip

Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Treće oko

Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Zov

Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Ruski travar

Cenovnik oglasnog prostora - RSD

Marketing - kontakti

Ljiljana Kuzmanović

Pomoćnik direktora za marketing

e-mail: ljiljana.kuzmanovic@novosti.rs

tel: (+381 11) 3028-075

Kontakti za oglašavanje

Večernje Novosti - komercijalni oglasi

tel: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057

faks: (+381 11) 3028-278

e-mail: marketing@novosti.rs

koordinator oglašavanja: Tatjana Žukov Kovačić

e-mail: tatjana.zukov@novosti.rs

Večernje Novosti - mali oglasi

tel: (+381 11) 3028-073, 3028-074

faks: (+381 11) 3398-062

e-mail: malioglasi@novosti.rs, citulje@novosti.rs

šef službe malih oglasa: Tatjana Jonić Ćopić

e-mail: tatjana.jonic@novosti.rs

Novosti Online (www.novosti.rs)

koordinator oglašavanja: Tatjana Žukov Kovačić

tel: (+381 11) 3028-315, 3028-051

faks: (+381 11) 3028-278

e-mail: tatjana.zukov@novosti.rs

Novosti Oglasi

Komercijalni oglasi i foto oglasi

tel: (+381 11) 3028-058, 3028-078
faks: (+381 11) 3028-277
e-mail: oglasi@novosti.rs i fotooglasi@novosti.rs

Mali oglasi

tel: (+381 11) 3028-059, 3028-079
faks: (+381 11) 3028-281
e-mail: moglasi@novosti.rs

Bilje i zdravlje, Zov, Treće oko, Enigma, Kalibar, Ruski travar

Zorica Pešić Čorbić

tel: (+381 11) 3028-244, 3028-051

faks: (+381 11) 3028-278

e-mail: zorica.corbic@novosti.rs

Tip Novosti

Božidar Tanasković

tel: (+381 11) 3028-135, 3028-051

faks: (+381 11) 3028-278

e-mail: bozidar.tanaskovic@novosti.rs

Insertovanje u bilo koje izdanje

Božidar Tanasković

tel: (+381 11) 3028-135, 3028-051

faks: (+381 11) 3028-278

e-mail: bozidar.tanaskovic@novosti.rs

Prikaži sve vesti