Dosije Novosti

DOSIJE NOVOSTI - to je zbirka ekskluzivnih dokumenata koju je Kompanija "Novosti" odlučila da objavi na svojoj internet stranici želeći da prezentuje sve relevantne podatke o kući, posebno o privatizaciji "Novosti" koja je u poslednje vreme postala tema brojnih izjava, pa i polemika.

Godinama u nazad bili smo svesni interesovanja javnosti kada je u pitanju vlasnička struktura Kompanije "Novosti": Nismo želeli da je komentarišemo iz nekoliko razloga.


Pre svega, zato što se vlasnici Kompanije nikada nisu mešali u uređivačku politiku "Večernjih novosti". Drugo, zato što je samo vlasništvo predmet komplikovanih, ali potpuno legitimnih obligacionih odnosa, koji mogu da prevazilaze znanje čitalaca, pa i novinara. Nismo, sigurno, hteli da bilo šta sakrijemo od javnosti i svojih čitalaca, jer je sve urađeno u skladu sa zakonskom regulativom naše zemlje. Sada kada je to pokrenuto kao javno pitanje, osećamo kao svoju obavezu da to objavimo.


Te česte, površne, neargumentovane pitalice i kritike oko privatizacije "Novosti", nekada i kao plod smišljenih igara, koje su narastale i do optužbi, navele su nas na ideju da svu dokumentaciju stavimo na uvid. Pa, neka i čitaoci i institucije, i ko hoće gleda i čita.


Dokumentacija ima više od 1000 strana. Nestručne i netačne priče, kao i izjave pojedinaca oko vlasničke strukture i sticaja vlasništva, proizvod su lošeg tumačenja zakonskih okvira u kojima su Novosti u svojoj dugoj tradiciji poslovale.


Predstavićemo istorijat Kompanije, zatim zakonski okvir u kome su poslovale Novosti, kao i zakonski okvir u kome danas posluju prezentujući hronologiju bitnih događaja koji su odredili proces trgovine akcija i sticanje većinskog paketa Kompanije "Novosti". Sve događaje potkrepićemo obimnom dokumentacijom, kako bismo potvrdili istinu iza koje stojimo.


Nadamo se da će dokumentacija zadovoljiti interesovanje javnosti i da će se staviti tačka na sve neproverene navode, koji se koriste u populističke svrhe i promociju nestručnih pojedinaca.


Kako bi ceo proces bio transparentan otvorili smo i mesto za izjave svih relevantnih učesnika u događajima oko "privatizacije Novosti".


"Dosije Novosti", ponavljamo, predstavlja objavljivanje relevantne dokumentacije koja se tiče svih spornih pitanja oko Kompanije "Novosti"- od vlasničke strukture preko sudskih sporova koji su vođeni, kao i presuda koje su pravosnažne.


Čitajte, proučite i zaključite da su "Večernje novosti" list kome se veruje gotovo šest decenija, šampion u tiražu, moćnog uticaja, pratilac narodne sudbine i pouzdani, slobodni, tumač svih gibanja na našoj sceni. Kompanija "Novosti", sa svojih gotovo 100 miliona primeraka godišnje, jedna je od najmoćnijih medijskih kuća na ovim balkanskim prostorima. Istina o ovoj kući sada vam je kompletna na jednom mestu. Jedva čekamo da je pročitate.

Prikaži sve vesti