Skupština akcionara

31.07.2019.

Skupština akcionara - Zapisnik 2057-15

18.07.2019

Izveštaj o bitnom događaju

05.07.2019.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara 2057 / 15

04.07.2019.

Izveštaj o bitnom događaju – 04.07.2019.

28.06.2019.

Izveštaj o bitnom događaju - održana Skupština 28.06.2019.

26.06.2019.

Izveštaj o bitnom događaju 18.07.2019.

Punomoćje

07.06.201927.05.2019. 07.05.2019.

SKUPŠTINA AKCIONARA – zapisnik 1332/4

07.05.2019.08.04.2019.24.07.2018
02.07.2018.

2109-0 – Odluka o izboru ver. komisije

2109-1 – Odluka o imen. predsednika

2109-2 - Odluka

2109-3 – Odluka usvajanju FI za 2017.

2109-4 – Odluka o usv. izveštaja revizora

2109-5 – Odluka o određ. revizora

2109-6 – Odluka o usv. izveštaja - NO

2109-7 – Odluka o usvajanju izv. - IO

2109-8 – Odluka o ras. dobiti u 2017.

NOVOSTI IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU 02-07-18.

2273-1 - NO - Odluka - Vanredna skupština

2273-2 - NO - Odluka - Dan akcionara

2273-3 - NO - Pr. odluke - konsolidovani FI za 2017

2273-4 - NO - Pr. odluke - konsolidoravni FI izveštaj Revizora

PUNOMOĆJE

01.06.2018.
Poziv za godišnju Skupštinu sa predlozima odluka i punomoćjem

1795-2 – Odluka o sazivu Skupštine(1)

1795-3 - Odluka - DAN AKCIONARA(1)

1795-4 - Pr. Odluke - FI 2017.(1)

1795-5 - Pr Odluke - Izveštaj FI 2017 Revizora(1)

1795-6 - Pr. Odluke - izbor revizora 2018 - AKSIOS REVIZIJA(1)

1795-7 - Pr. Odluke - Izveštaj NO(1)

1795-8 - Pr. Odluke - Izveštaj IO 2017.(1)

1795-9 - Pr. Odluke - Dobit 2018(2)

PUNOMOĆJE BLANKO

23.10.2017.

Obaveštenje za akcionare

14.06.2016

2-0 - ODLUKA O SAZIVANJU GODISNJE SKUPSTINE AKCIONARA

4-0 - PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU FIN. IZVESTAJA

SKUPSTINA - 2790-9 - Zapisnik

Bilans stanja

Bilans uspeha

Godisnji izv. o poslovanju

Izjava

Izvestaj o ostalom rezultatu

Izvestaj o promenama na kapitalu

Izvestaj o tokovima gotovine

Napomena uz FI

5-1 - PKF - Izvestaj FI pojedinacni - 2301

5-0 - PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVESTAJA REVIZORA ZA POJEDINACNI FIN

6-0 - PREDLOG ODLUKE O IZBORU REVIZORA

6-1 - PONUDE ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA

7-0 - PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU KONS. FIN. IZVESTAJA

Izjava

Konsolidovani bilans stanja

Konsolidovani bilans uspeha

Konsolidovani izvestaj o ostalom rezultatu

Konsolidovani izvestaj o promenama na kapitalu

Konsolidovani izvestaj o tokovima gotovine

Napomena uz konsolidovane finansijske izvestaje

Posebni podaci za konsolidovani FI

8-0 - PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVESTAJA REVIZORA - KONS.

8-1 - PKF - FI konsolidovani - 2301-3

9-0 - IZVESTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA ZA 2015. godinu

9-1-IZVETAJ O RADU NADZORNOG ODBORA ZA 2015. godinu

10-0 - PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVESTAJA IO

10-1 - IZVESTAJ O POSLOVANJU U 2015

11-0 - PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI

12-0 - PREDLOG ODLUKE O RAZRESENJU CLANOVA NO

13-0 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU CLANOVA NO

PUNOMOCJE - REPUBLIKA SRBIJA

PUNOMOCJE - ARDOS

PUNOMOCJE _ KARAMAT

PUNOMOCJE- TRIMAX

*******************************************************

28. 04. 2016.

CRHOV - Izjava - pogledajte OVDE

Mišljenje revizora Novosti 2015- pogledajte OVDE

Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2015, 1740- pogledajte OVDE

Predlog odluke o usvajanjufinansijskog izveštaja za 2015, 1741- pogledajte OVDE

Bilans stanja- pogledajte OVDE

Bilans uspeha- pogledajte OVDE

Godišnji izveštaj o poslovanju- pogledajte OVDE

Izjava- pogledajte OVDE

Izveštaj o ostalom rezultatu- pogledajte OVDE

Izveštaj o promenama na kapitalu- pogledajte OVDE

Izveštaj o tokovima gotovine- pogledajte OVDE

Napomena uz FI- pogledajte OVDE


Obaveštenje za akcionare

30.06. 2015.

SAZIV VANREDNE SKUPŠTINE - pogledajte OVDE

PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU DANA AKCIONARA - pogledajte OVDE

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG Fi ZA 2014. - pogledajte OVDE

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA - pogledajte OVDE

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA - pogledajte OVDE

PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAČINA NAPLATE POTRAŽIVANJA - pogledajte OVDE

PREDLOG ODLUKE O PRODAJI NIP SPORT - pogledajte OVDE

PUNOMOĆJE - pogledajte OVDE

Obaveštenje za akcionare

26.06.2015.

ODLUKA O IZBORU VERIFIKACIONE KOMISIJE - pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA - pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANJU Fi ZA 2014. - pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA - pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA - pogledajte OVDE

ODLUKA O RASPODELI DOBITI - pogledajte OVDE

ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2015. - pogledajte OVDE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - pogledajte OVDE

26.05.2015.

ODLUKA O SAZIVANjU GODIŠNjE SKUPŠTINE-pogledajte OVDE

ZAPISNIK-pogledajte OVDE

CEO - ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE-pogledajte OVDE

ODLUKA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA-pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKOG IZVESTAJA-pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA-pogledajte OVDE

ODLUKA O VERIFIKACIJI MANDATA-pogledajte OVDE

*************************

Bilans uspeha-pogledajte OVDE

Bilans-stanja-pogledajte OVDE

Izjava 1600-2-pogledajte OVDE

Izveštaj o ostalom rezultatu-pogledajte OVDE

Izveštaj o poslovanju u 2014. godini 1630-1-pogledajte OVDE

Izveštaj o promenama na kapitalu-pogledajte OVDE

Izveštaj o sudskim sporovima 1600-3-pogledajte OVDE

Napomena uz FI-pogledajte OVDE

Odluka 1600-1-pogledajte OVDE

Pismo o angažovanju-pogledajte OVDE

Statistički izveštaj-pogledajte OVDE

Tokovi gotovine-pogledajte OVDE

*************************

Novosti Mišljenje 2014.pdf-pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA REVIZORA.doc-pogledajte OVDE

*************************

EUROPOINT - Ponuda 1906-1-pogledajte OVDE

ODLUKA O IZBORU REVIZORA-pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA NO-pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA REVIZORA O KONSOLIDOVANOM-pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANjU KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA-pogledajte OVDE

PKF - Ponuda 1906-pogledajte OVDE

PONUDE ZA OBAVLjANjE REVIZIJE FINANSIJSKIH-pogledajte OVDE

UHY REVIZIJA - Ponuda 1906-2-pogledajte OVDE

*************************

IZV IZV O POSLOVANjU 2014 TEKST 2015-pogledajte OVDE

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA-pogledajte OVDE

ODLUKA O IMENOVANjU čl. NO-pogledajte OVDE

ODLUKA O RASPODELI DOBITI-pogledajte OVDE

ODLUKA O RAZREŠENjU čl. NO-pogledajte OVDE

ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA IO-pogledajte OVDE

*****************

PREDLOG ODLUKE O KUPOPRODAJI LISTA "SPORT" - pogledajte OVDE

BEOTON R - Pismo o namerama - 213-pogledajte OVDE

SPORT - Pismo o namerama 563-pogledajte OVDE

UROS STOSCHITZKY - Pismo o namerama 1755-pogledajte OVDE

UGOVOR SPORT - pogledajte OVDE

**************************

P U N O M O Ć J E-pogledajte OVDE


Obaveštenje za akcionare

08. 09. 2014.

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAÐAJU ODRŽAVANJE SKUPŠTINE 2014. - Dokument pogledajte OVDE

ODLUKA O SAZIVANJU VAREDNE SEDNICE - Dokument pogledajte OVDE

4304-1 ODLUKA O VERIFIKACIONOJ KOMISIJI - Dokument pogledajte OVDE

4304-2 ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE - Dokument pogledajte OVDE

4304-3 ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA - Dokument pogledajte OVDE

4304- 4 ODLUKA O USVAJANJU KORIGOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA - Dokument pogledajte OVDE

4304-5 ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O KORIGOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU - Dokument pogledajte OVDE

4304-6 ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA POJEDINACNI - Dokument pogledajte OVDE

4304-7 ODLUKA O USVAJANJU KORIGOVANOG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA - Dokument pogledajte OVDE

4304-8 ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O KORIGOVAMNOM KONSOLIDOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU - Dokument pogledajte OVDE

4304-9 ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA KONSOLIDOVANI - Dokument pogledajte OVDE

4304-10 ODLUKA O RAZREŠENJU CLANOVA NO - Dokument pogledajte OVDE

4304-11 ODLUKA O IMENOVANJU CLANOVA NO - Dokument pogledajte OVDE

4304-12 ODLUKA O POKRICU GUBITKA - Dokument pogledajte OVDE

P U N O M O C J E - Dokument pogledajte OVDE

04.07.2014.

2859-2 -ODLUKA O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE.doc Dokument pogledajte OVDE

3304-1 ODLUKA O VERIFIKACIJI MANDATA.doc Dokument pogledajte OVDE

3304-2-ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE.doc Dokument pogledajte OVDE

3304-3-ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA.doc Dokument pogledajte OVDE

3304-4 ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA.doc Dokument pogledajte OVDE

Izvestaj o poslovanju NID Kompanija NOVOSTI U 2013 - POJEDINACNI - 2941.pdf Dokument pogledajte OVDE

3304-5 ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA FINANSIJSKI.doc Dokument pogledajte OVDE

Baker Tilly WB Revizija - Nacrt Izvestaja za 2013 - POJEDINACNI - 2945.pdf Dokument pogledajte OVDE

3304-6 ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA POJEDINACNI.doc Dokument pogledajte OVDE

BAKER TILLY, Ponuda za obavljanje revizije finansijskih izvestaja, 2902-2.pdf Dokument pogledajte OVDE

EURO AUDIT - Ponuda za reviziju, 2902.pdf Dokument pogledajte OVDE

KAPITAL REVIZIJA - Ponuda za reviziju, 2902-1.pdf Dokument pogledajte OVDE

GRANT THORNTON - Ponuda za reviziju - 2902-3.pdf Dokument pogledajte OVDE

3304-7 ODLUKA O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA.doc Dokument pogledajte OVDE

Izvestaj o poslovanju NID Kompanija NOVOSTI U 2013 - KONSOLIDOVANI -2941-1.pdf Dokument pogledajte OVDE

3304-8 ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O KONSOLIDOVANOM.doc Dokument pogledajte OVDE

Baker Tilly WB Revizija - Nacrt Izvestaja za 2013 - KONSOLIDOVANI - 2945-1.pdf Dokument pogledajte OVDE

3304-9 ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA KONSOLIDOVANI.doc Dokument pogledajte OVDE

3304-10 ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA.doc Dokument pogledajte OVDE

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA.doc Dokument pogledajte OVDE

3304-11 ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJU IZVRŠNOG ODBORA.docDokument pogledajte OVDE

3304-12 ODLUKA O RAZREŠENJU CLANOVA NADZORNOG ODBORA.docDokument pogledajte OVDE

3304-13 ODLUKA O IMENOVANJU CLANOVA NO.docDokument pogledajte OVDE

3304-14 ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA STATUTA.docDokument pogledajte OVDE

1 - PUNOMOCJE - blanko.docDokument pogledajte OVDE

Prikaži sve vesti

Da li mislite da bi trebalo pooštriti mere u borbi protiv kovida 19?