Pisma čitalaca

Šaljite vaša pisma na Novosti email adresu pisma@novosti.rs
Prikaži sve vesti

Da li spremno dočekujete najavljene nove magle i zagađenja?