Pisma čitalaca

Šaljite vaša pisma na Novosti email adresu pisma@novosti.rs
Prikaži sve vesti

Da li biste dobrovoljno pristali da se preko mobilne aplikacije prati vaše kretanje zbog eventualne zaraze kovidom 19?