Kompanija `Novosti`

Pun naziv:
Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti AD

Adresa:
Trg Nikole Pašića 7
11000 Beograd
Republika Srbija

Telefoni redakcije:
Centrala: 011/3028-000
Sekretarijat: 011/3028121

Identifikacija:
Delatnost: Izdavanje novina
Šifra delatnosti: 5813
Matični broj: 07040962
Poreski broj: 100002348

e-mail: redakcija@novosti.rs
e-mail: internet@novosti.rs

Prodaja:011/ 3028 101
e-mail: prodaja@novosti.rs

Pretplata: pretplata@novosti.rs