Svaki zaposleni u Mozzartu od sada besplatno i u privatne klinike

Promo

20. 09. 2022. u 10:00

Kao kompanija kojoj su važne dobrobit i potrebe svih zaposlenih, Mozzart je uveo dodatno zdravstveno osiguranje za sve svoje zaposlene, njih gotovo 3.000 u Srbiji.

Сваки запослени у Моззарту од сада бесплатно и у приватне клинике

Foto: Promo

Potpisivanjem ugovora sa Milenijum osiguranjem, lider u priređivanju igara na sreću još jednom je dokazao da zdravlje svi treba da vrednujemo na isti način i da nam je značajna zdravstvena zaštita koju imamo bez obzira da li zaposleni rade kao operateri na uplatnom mestu, programeri, novinari ili direktori sektora. O svim benefitima koji su na raspolaganju zaposlenima u kompaniji Mozzart govori Milenko Ršumović, menadžer za upravljanje zaradama, benefitima i pravima pristupa.

Često u poslednje vreme čujemo reč benefiti, fleksibilni benefiti, i sl. Šta su uopšte benefiti?

Benefiti su pogodnosti ili olakšice koje kompanija daje ili plaća zaposlenima, a inače bi zaposleni to plaćali sami za sebe. Dakle, bitan momenat je da ovakve pogodnosti imaju određenu vrednost za zaposlene i to je ključno, jer ukoliko nemaju vrednost za zaposlene, onda su samo slovo na papiru.

Šta se sve smatra benefitom?

Kovid i postkovid period je nametnuo nove trendove, tako da možemo postaviti pitanje šta su sada benefiti i šta ponuditi zaposlenima, a da za njih zaista predstavlja neku pogodnost? Mnoge stvari koje smo ranije smatrali benefitom i takmičili se u ponudi tih i sličnih benefita su postale podrazumevajuće, poput fleksibilnog radnog vremena, mogućnosti rada od kuće i sl. Takođe, ovakav trend, samo nešto ranije, desio se i sa opremom (laptopi, službeni mobilni telefoni), a to su sada neophodna sredstva za rad i to više niko i ne smatra pogodnošću. Sa druge strane neke benefite u toku pika pandemije nije bilo moguće ni koristiti, kao što je recimo rekreacija, te takav vid benefita nije imao nikakvu vrednost za zaposlene.

Sve navedeno je nas kao HR sektor, a svakako i HR sektore u drugim kompanijama koji se bave benefitima, stavilo u jedan veoma izazovan i rekao bih težak položaj – pitanje redizajna sistema benefita i preispitivanja dosadašnjih koncepata, kao i formiranje sistema benefita prema konkretnim potrebama zaposlenog. Ovde je jako bitno istaći kao ključno podršku i potporu u psihološkom i zdravstvenom pogledu u kriznim vremenima.

Šta benefiti predstavljaju za kompaniju?

Benefiti za kompaniju predstavljaju sredstvo za motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih. Ukoliko pođemo od toga da su ljudi koje kompanija ima najvredniji resurs, onda samo zadovoljni i motivisani zaposleni daju svoj maksimum na radnim mestima na kojima se nalaze. Sa druge strane benefiti su sredstvo za privlačenje novih kadrova i zadržavanje postojećih zaposlenih.

U sistemu nagrađivanja zaposlenih benefiti zajedno sa zaradom čine kompenzacioni paket, dakle paket kao kompenzaciju za rad koji zaposleni obavlja u kompaniji.

Gledajući sa finansijskog stanovišta, benefiti za kompaniju predstavljaju trošak, jer jako je mali broj benefita koji je besplatan, a mnogi benefiti imaju tretman zarade, te su opterećeni porezima isto kao zarada.

Ako su benefiti trošak za kompaniju, kako onda upravljamo benefitima?

U finansijskom smislu, benefiti jesu trošak. U strateškom promišljanju, benefiti su vid ulaganja u zaposlene. Naravno da imamo i benefite koji nemaju direktan finansijski trošak kao što su recimo fleksibilno radno vreme, opcija rada od kuće I sl.

Troškom benefita se svakako upravlja kroz sistem projekcije troškova zarada, relativnih odnosa tih troškova u ukupnim troškovima zarada, trendovima vezanim za tržišta ili kompanije slične veličine, redovnim praćenjem postavljenih parametara i sl. U svakom slučaju to je sistem i nije stihijski proces.

Kako kompanija uvodi i implementira neki novi benefit?

Vratićemo se opet na početak i reći da se benifiti uvode samo onda kada imaju vrednost za zaposlene i to je suština. Naravno da to nije jedini kriterijum, ali je osnova svega. Da bi se jedan benefit implementirao, potrebna je analiza sa više aspekata: dostupnosti benefita zaposlenima u prihvatljivom roku, vrednosti koje benefit ima za zaposlene i troškova koje taj benefit generiše. Tek kada se sva tri navedena faktora nađu na odgovarajućem nivou možemo reći da smo spremni da uvedemo novi benefit.

Koji su trendovi i planovi u budućnosti po pitanju benefita?

Trendovi su svakako u fleksibilnom sistemu benefita, dakle takva struktura benefita koja je prilagođena konkrentom zaposlenom. Figurativno rečeno, zaposlenom ponuditi korpu pogodnosti, a on sam da izabere ono što želi, jer će se tako maksimizirati korist od njih. Naravno, takvi sistemi zahtevaju i tehnička rešenja i platforme koje to mogu da podrže i sa tog stanovišta su izazov. Ujedno, to su i krovni planovi u narednom periodu.

Ko se u kompaniji bavi i upravlja benefitima?

Organizaciono, HR sektor se bavi i upravlja benefitima, konkretno Služba za upravljanje zaradama i benefitma, čije je glavni zadatak implementacija sistema zarada i benefita i upravljanje njima. Često se u današnje vreme može čuti i pročitati Compensation&Benefits (C&B), što su u stvari organizacione jedinice koje bave ovim temama.

I, za kraj, imamo li dojavu za neki novi benefit?

Koristite ono što već imamo dostupno, a toga svakako nije malo, a na nama je da javimo „dojavu”.

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

KUSTURIČINA KRITIKA SAVREMENOG ČOVEKA: Gleda filmove za odrasle, čeka da mu Bog pošalje najbolju ribu preko Fejsbuka