Poslovna saradnja ili prijateljstvo - linija je ponekad zaista tanka, ali kada se spoji i jedno i drugo - samo nebo je granica.

Komentari (0)