Kolumne

LIČNI STAV: Koliko još dinamita za Srpsku?

Ne smiruje se bura izazvana skandaloznim tekstom Andreja Nikolaidisa

LIČNI STAV: Novogodišnji bubnjevi rata

Iako zasnovano na pukoj kalendarskoj konvenciji, ljudima se čini da je praznovanje Nove godine gotovo egzistencijalno važno

LIČNI STAV: Da nam živi, živi mir!

Vest da je reis-ul-ulema Mustafa Cerić dobitnik nagrade za mir italijanske fondacije „Duči“ uzburkala je duhove

LIČNI STAV: Za čim li to žali Esad-efendija?

Tokom poslednjih meseci zapažaju se smanjeni obim i sniženi ton javnog oglašavanja muftije Muamera Zukorlića

LIČNI STAV: Turska od Sarajeva do Kabula, ili...

Početkom devedesetih godina minulog veka gromkim najavama probuđenih globalnih ambicija Turske isticao se pokretač neoosmanističke revizije kemalističke spoljne politike Turgut Ozal

LIČNI STAV: Kolevka ili sumrak civilizacije?

Putnika koji iz pravca Pčinjske doline (a i s bilo koje druge strane) uđe na teritoriju Makedonije dočekuje SMS na engleskom: „Dobro došli u Makedoniju, kolevku civilizacije“

LIČNI STAV: Bošnjaci - nacija ili milet?

Bošnjaci jesu nacija, ali se neki njihovi verski i politički lideri uporno ponašaju kao da nisu

LIČNI STAV: Alahova strela u američkom tobolcu

Prelistavam ovih dana didaktičku poemu turkmenskog pesnika Azadija iz DžVIII veka. Ima u njoj mnogo mudrih misli, a zanimljivo je da se upozorenja upućena moćnicima podudaraju sa onima koje je velikašima slao i Njegoš

LIČNI STAV: Bošnjački “akademski“ spiritizam

Ambicijama reis-ul-uleme Mustafe Cerića nema kraja, „on čak osniva - Bože, pomozi nam! - takozvanu nacionalnu akademiju nauka (BANU), s muftijom koji još ni magistrirao nije, a prije magisterija već bijaše rektor

LIČNI STAV: Od Stambola do Beča i nazad

Posle objavljivanja prvih vesti i raznih nagađanja o turskoj inicijativi za objedinjavanje podeljene i posvađane Islamske zajednice na teritoriji Srbije javna rasprava o ovoj temi dobila je poslednjih nedelja na intenzitetu

LIČNI STAV: Ko to živi od mitova?

U atmosferi užarene rasprave o raznim blokadama, nezapaženo je prošao značajan intervju koji je prilikom boravka u Beogradu dao nadbiskup vrhbosanski, kardinal Vinko Puljić

Dr Darko Tanasković


Rođen je 4. januara 1948. u Zagrebu. Na Filološkom fakultetu u Beogradu, diplomirao orijentalnu filologiju 1970, izabran 1988. za redovnog profesora na Katedri za orijentalistiku, gde predaje više predmeta.

Objavio preko 600 naučnih i stučnih radova iz oblasti široko shvaćene orijentalistike. Više knjiga i radova štampano mu je na stranim jezicima. Gostovao na većem broju univerziteta u zemlji i svetu i održao niz javnih predavanja iz domena orijentalistike i islamistike.

Od 1995. do 1999. godine obavljao je dužnost ambasadora SRJ u Turskoj i (1998-1999) u Azerbejdžanu. Imenovan je, marta 2001, za člana jugoslovenske Komisije za istinu i pomirenje. Od 2002.do 2008. godine je bio ambasador SRJ pri Svetoj Stolici (u Vatikanu) i pri Malteškom viteškom redu. Papa Jovan Pavle II odlikovao ga je ordenom Velikog krsta reda Pija IX, a Veliki Majstor Malteškog viteškog reda ordenom Velikog krsta Reda za vojničke zasluge. Za doprinos kulturi Beograda, KPZ Beograda dodelila mu je priznanje "Zlatni beočug" (2008).

Govori francuski, engleski, arapski, turski, italijanski i ruski jezik, a poznaje i latinski i starogrčki. Oženjen je i ima troje dece.

Prikaži sve vesti