Feljton

Istorija srpskog raspeća

Još od jeseni 1968, kada su upriličene prve separatističke demonstracije, u centralnoj pešačkoj zoni Prištine Srbi su počeli da šetaju jednom, a Albanci drugom stranom iste ulice


Kosovo je grdno sudilište Predhodni nastavci

Kontrola: Prelaz Jarinje

1. Pritisak međunarodne zajednice

Na Kosovu uzurpirano je preko 40.000 kuća i stanova, pojedina srpska naselja u gradovima su zbrisana. Cena srpske imovine na Kosovu i Metohiji je deset puta niža od tržišne

Priština ovih dana

2. Sve počelo sa Prizrenskom ligom

Šiptarski fašisti su od 1941. do 1945. sa Kosova i Metohije proterali 250.000 srpskih duša u Srbiju i Crnu Goru. Albanci su svoj put zacrtali još 1878. u dokumentima Prve prizrenske lige

Kuća u kojoj je održana Prizrenska liga

3. Kukavičluk srpskih komunista

Godišnjica Prizrenske lige, na kojoj je 1978. godine postavljen temelj "velike Albanije", redovno je na Kosovu obeležavana, čak je posebno obrađivana u udžbenicima istorije na srpskom jeziku

Stane Dolanc i Josip Broz Tito

4. Josip Broz uvodi vojnu upravu

Tito je 1947. rekao Albancima: "Znam da ste bili na strani fašista, ali mi moramo da gradimo novu državu i razvijamo bratstvo i jedinstvo i sve vas treba uključiti u obnovu zemlje"

Mahmut Bakali i Fadilj Hodža sa Titom / Foto arhiv "Borba"

5. Kardelj deli pokrajinu na tri dela

Edvard Kardelj je u jednom trenutku imao ideju da se autonomna oblast Kosovo i Metohija podeli na tri dela - jedan bi pripao Srbiji,drugi Makedoniji, a treći deo Crnoj Gori

Priština sedamdesetih godina prošlog veka /  Foto arhiv "Borba"

6. Razlaz u Pokrajinskom komitetu

Na popisu stanovništva 1971. godine, kao žitelji Kosova i Metohije popisivani su i Albanci iz Makedonije i Crne Gore, kao i sa juga Srbije. Istovremeno su popisani i gotovo svi pokojnici

 VEKOVNA SUDBINA Prva "Seoba Srba" (slika Paje Jovanovića) Foto arhiv "Borba"

7. Srbi su bili dežurni krivci

Jovo Šotra i Miloš Sekulović izbačeni iz Saveza komunista jer su otvoreno govorili o iseljavanju Srba i Crnogoraca, bezvlašću, nasrtajima na imovinu i neažurnosti sudova i tužilaštava

Srbi iz Batusa kreću za Beograd osamdesetih godina prošlog veka  Foto arhiv "Borba"

8. Albanci ucenjuju demonstracijama

Neposredno posle usvajanja Ustava iz 1974. godine građanima su izdavana uverenja o državljanstvu u kojim je pisalo da su državljani Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosovo

Studentske demonstracije u Prištini      Foto arhiv "Borba"

9. Alarm u Predsedništvu Jugoslavije

Ni godinu dana od Titove smrti, 11. marta 1981, počele su demonstracije u Prištini, koje su se širile i na sve veće gradove. U njima je učestvovalo nekoliko stotina hiljada Albanaca

Slobodan Milošević 1989. godine na Kosovu polju Foto arhiv "Borba"

10. Iseljavanje dolazi na dnevni red

Tek posle separatističkih demonstracija na Kosovu mogla je da se čuje i srpska reč o iseljavanju, podmetnutim požarima, krađama i trovanjima stoke, silovanjima, prebijanjima i ubistvima

Mladi Albanci na ulicama Prištine, Foto arhiv "Borba"

11. Stvaranje ilegalne republike

Albanci na poziv Ibrahima Rugove počinju da otkazuju poslušnost republičkim i saveznim organima. Za sve svoje postupke dobijaju sve veću podršku zapadnih sila

Demonstracije u Prištini osamdesetih godina prošlog veka / Foto arhiv "Borba"

12. Albanski lobisti ulaze u igru

Lobisti za nezavisnost Kosova slali su u svet sliku o gaženju ljudskih prava i sloboda Albanaca kojima srpska vlast zabranjuje pravo na lečenje, govor, školovanje na maternjem jeziku...Pojedini Srbi i Crnogorci koriste situaciju na Kosovu i Metohiji za lično bogaćenje

Foto arhiv "Borba"

13. "VIKENDAŠI" preuzimaju Pokrajinu

Albanski trgovci sa Kosova imali su prednost u kupovini namirnica iz domaćih fabrika, pre svega brašna, jestivog ulja, šećera, testenina, pa čak i lekova, jer su plaćali devizama u gotovini

Ibrahim Rugova i Slobodan Milošević ("Jutjub")

14. Raspirivanje bratstva i jedinstva

Pokušaj da se na Kosovu naseli 100.000 Srba iz Hrvatske i BiH, zaustavile su zapadne sile koje su dozvolile najviše 15.000 izbeglih. Jedina tema o kojoj su Albanci hteli da razgovaraju bila je nezavisnost Kosova

Strane misije nije zanimao rušilački pohod Albanaca i skrnavljenje grobalja / Foto arhiv "Borba"

15. Zablude da će pravda pobediti

Najaktivnija na Kosovu je bila američka pi-ar agencija "Ruder Fin". Posle njihove medijske pripreme, po celom svetu stigli su instruktori za borbenu obuku pripadnika OVK u logorima u Albaniji

Uobičajen prizor iz Prištine krajem osmadesetih godina prošlog veka / Foto arhiv "Borba"

16. Albanci bojkotuju i svoja prava

Separatisti su falsifikovanim dokumentima na albanskom, engleskom i srpskom jeziku ubedili predstavnike međunarodne zajednice da na Kosovu živi više od dva miliona njihovih sunarodnika

 Demonstracije Albanaca u Prištini, Foto: Arhiv "Borba"

17. Dupla igra zapadnih medijatora

Već 1998. godine bilo je poznato da NATO pomaže u formiranju OVK, da Albanci imaju više od 30.000 naoružanih pojedinaca i da je Kosovo podeljeno na ratne zone komandovanja

Kristofer Hil i Slobodan Milošević u Dejtonu / Foto arhiv "Borba"

18. NATO nam je visio iznad glave

Dok su se vlasti u Srbiji trudile da ugode međunarodnoj zajednici Albanci su se intenzivno naoružavali. Telefonski razgovr Slobodana Miloševića sa Kristoferom Hilom odlaže bombardovanje

Milan Panić se zaigrao "visokom politikom"  / Foto arhiv "Borba"

19. Štap i šargarepa za Srbiju

Ucenjena pretnjama zapadnih sila, Srbija je bila primorana da prihvati dolazak međunarodne posmatračke misije na Kosovo i Metohiju, ali je insistirala da se poštuje Povelja Ujedinjenih nacija

Pravo lice Vilijema Vokera, njegov lažni izveštaj je bio povod za bombardovanje - Foto arhiv "Borba"

20. Voker montira zločin u Račku

Finski patolog Helena Ranta, dvadeset godina posle događaja u Račku, izjavila je da je pod pretnjom generala Vilijema Vokera bila prinuđena da potpiše izveštaj o navodnom masakru civila

 Dvorac u Rambujeu gde su se srele srpska i albanska delegacija / Foto arhiv "Borba"

21. Priprema za bombardovanje u Rambujeu

Članovi srpske i albanske delegacije tokom boravka u Rambujeu nisu progovorili ni jednu jedinu reč među sobom. Komuniciralo se ceduljicama i preko međunarodnih posrednika

NATO nije birao ciljeve: Gađali su i putnički voz u Grdeličkoj klisuri   Foto A. Stanković

22. Ultimatum srpskoj delegaciji

Poslednjeg dana razgovora u Parizu delegaciji Srbije je ponuđen aneks vojnog dogovora, koji je predviđao dolazak NATO snaga, ne samo na Kosovo i Metohiju, već i u celu Jugoslaviju

 Bernar Kušner, lekar koje zaboravio na Hipokratovu zakletvu, i Hašim Tači  /Foto arhiva "Novosti"

23. NATO pomaže u progonu Srba

Po prvoj uredbi koju je doneo šef Unmika francuski lekar Bernar Kušner, psi lutalice imali su veća prava od Srba i nealbanaca na teritoriji njegovog novog "spahiluka"

Federika Mogerini  Foto arhiva "Novosti"

24. NATO je posejao seme zla po Srbiji

NATO je uložio ogromna sredstva za obuku i naoružavanje Bezbednosnih snaga Kosova i sigurno neće lako odustati od formiranja vojske Kosova i zaokruživanja svog odbrambenog sistema

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Verujete li da nove tehnologije mogu da imaju štetne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu?