Feljton

Kako je kralj postao ratni gubitnik

Kralj Nikola Petrović je u proleće 1916. godine hteo da ode u Petrograd i da se ponudi caru Nikoli II Romanovu da kao feldmaršal ruske vojske služi na carskom dvoru za vreme rata


Rusija i Crna Gora kroz istoriju Predhodni nastavci

Vladika Danilo Šćepčević Njegoš, obnovitelj Cetinjskog manastira

1. Petar Veliki otkriva Srbe

Petar Tolstoj, savetnik ruskog vladara, početkom 18. veka obaveštava dvor da u blizini Kotora žive ljudi vere hrišćanske, jezika slovenskog, nikome ne služe, a ponekad vode rat s Turcima

Vladika Vaslije Petrović Njegoš

2. Zbližavanje dve jednoverne zemlje

Vladika Vasilije je u Rusiji 1754. objavio "Istoriju o Černoj Gori", koja je imala više izdanja. Prema toj knjizi vladičina uža domovine bila je "najznačajniji deo srpstva"

Katarina II, ruska carica

3. Dugovečni temelj bratskog kulta

Carica Katarina posle susreta s vladikom Vasilijem Petrovićem naložila da se prihvate svi njegovi opravdani zahtevi za slanje materijalne pomoći i rešavanje političkih pitanja

Cetinjski manastir

4. Varalica među Crnogorcima

Pojava samozvanog vladara Šćepana Malog, koji se predstavio kao ruski car Petar III i tvrdio da će spasti Crnogorce od svih nevolja ovog sveta, zapretila da zamuti rusko-crnogorske odnose

 Petar I Petrović Njegoš

5. Ujedinjenje plemena i stvaranje države

Petar I Petrović Njegoš kao verski i državni poglavar uviđao je da je malenoj Crnoj Gori potrebna jaka zaštita od moćne države koja ima iste verske i kulturne vrednosti kao i sama Crna Gora

Car Aleksandar I (slika iz Vojne galerije u Zimskom dvorcu)

6. Seoba Cetinjana u okolinu Odese

Petar I Petrović Njegoš vlada u vreme složenih međunarodnih prilika. Francuska je naglo ojačala, uticaj Rusije u Evropi je oslabio, a Mletačka Republika je nestajala sa istorijske scene

Mitropolit Petar II Petrović Njegoš

7. Hirotonisanje Njegoša u Petrogradu

Petra I je zamenio njegov sinovac Rade, potonji crnogorski mitropolit i veliki pesnik Petar II Petrović Njegoš, koga je stric pred smrt zakleo "da veruje u Boga i da se drži Rusije"

Knez Danilo Petrović Njegoš

8. Knjaz Nikola traži Hercegovinu

Posle smrti vladike Petra II Petrovića Njegoša, uz znatnu diplomatsku pomoć Rusije, crnogorski vladar Danilo Petrović 1852. godine proglasio se za kneza i gospodara Crne Gore i Brda

Ideja o zajedničkoj srpskoj državi

9. Ideja o zajedničkoj srpskoj državi

Na inicijativu ruske diplomatije knjaz Nikola se 1865. godine saglasio da se izvrši ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Bio je čak spreman i da se odrekne prestola u korist kneza Mihaila

Knez Nikola Petrović

10. Vladar sa Cetinja na srpskom prestolu

Petrogradski zvaničnici, da bi sprečili veći uticaj Austrougarske na Beograd, smatrali da na srpski presto mora doći knez Nikola, koji će braniti ruske interese

Knjeginja Zorka Karađorđević, prva ćerka knjaza Nikole   Sve fotografije u feljtonu su iz foto arhive "Novosti" i "Borbe"

11. Kruna srpstva na glavi kneza Nikole

Pažnja kojom je bio okružen u petrogradskim krugovima, carevi pokloni i obilata novčana pomoć koju je dobio, stvorili su kod kneza Nikole utisak da Crna Gora postaje pijemont srpstva

Ćerke kralja Nikole, Milica i Anastasija, udate za ruske velike kneževe

12. Kralj Nikola protiv saveznika

Ruski ministar inostranih poslova grof Lamsdorf je u tajnom razgovoru obavestio kralja Aleksandra Obrenovića da ruski dvor hoće da na srpski presto dovede kneževića Mirka Petrovića

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?