Feljton

Opasna tumačenja raspada države

Memorandum je bio vesnik demokratizacije jugoslovenskog društva. On je prvi put otvoreno pokazao da u odnosu Srba i Hrvata nešto nije u redu. Rasvetljavanje u kontekstu odnosa u Jugoslaviji tek predstoji


Memoradum SANU - tri decenije posle Predhodni nastavci

Niko nema prava da zatvara oči pred stvarnošću - poručili su akademici

1. Zemljotres u politički trusnoj Jugoslaviji

Komunističko rukovodstvo Srbije, na čelu sa Ivanom Stambolićem, pojavu Memoranduma iskoristilo je za dokazivanje pravovernosti i važeće dogme "čišćenja pred svojom kućom"

Faksimil teksta o  Memorandumu objavljen u "Novostima"

2. Početak medijsko-političkog trilera

Tekstom u "Novostima" zlokobna jugoslovenska Pandorina kutija je otvorena. Iz nje će u godinama koje će uslediti biti pušteni međunacionalni sukobi, raspad države, građanski rat...

Naslovna strana "Novosti" 25. septembra 1986. godine

3. Krađa iz stana akademika Đorđevića

Zvanična verzija, koju je saopštio tadašnji potpredsednik SANU Antonije Isaković, i koja do danas ni na koji način nije oficijelno opovrgnuta, jeste da je Memorandum - prosto ukraden

 Dejan Medaković, generalni sekretar SANU 1986. godine

4. Pucaju iz svih artiljerijskih oružja

Memorandum je poslednjih meseci 1986. postao obavezna tema partijskih sastanaka, a najveći apsurd je bio u činjenici da su donošene optužbe dokumenta koji zapravo niko nije čitao

Car je go - poručili su akademici

5. Car je go - poručili su akademici

Dokument koji je sačinila grupa akademika, neuvijeno, britkim i jasnim jezikom govori i o posledicama jugoslovenskog političko-privrednog eksperimenta zvanog samoupravljanje

Ivan Maksimović, akademik koji  je predložio da se radi na Memorandumu

6. Srbima nametnuto osećanje krivice

SANU je sa pozicija zvaničnog komunizma zatražila redefinisanje Jugoslavije, koja bi u svoje ustrojstvo ugradila i iskustva zapadnih demokratija

TVORAC Akademik Mihailo Marković

7. Kritičko viđenje stanja u Jugoslaviji

Komisija za izradu Memoranduma odbacila je ideju o programskom karakteru teksta, izabravši da on bude kritičko viđenje stanja. Dilema je bila da li pominjati Tita ili Kardelja

KRITIČAR Akademik Antonije Isaković

8. Akademija na udaru komunističkih vođa

Protiv SANU se okrenulo sve što je u Jugoslaviji moglo da zaseda i da se oglasi saopštenjem - od Centralnog komiteta do sindikata i radničkih saveta u najmanjim preduzećima

Vernik Pavle Savić, General Gojko Nikoliš

9. Državno-partijski vrh smišlja skandale

Plan srpskog rukovodstva bio je da vrh Akademije u starom komunističkom maniru prinudi na "diferencijaciju", posipanje pepelom, vraćanje na pravi dogmatski put i smenu čelnih ljudi

Dobrica Ćosić

10. Dobrica Ćosić nije pisao Memorandum

Sporni tekst Srpske akademije nauka i umetnosti bio je zapravo proizvod kritičke misli prema tadašnjem poretku i ustrojstvu Jugoslavije, u čemu je Ćosić imao zapaženu ulogu

Dobrica Ćosić i Vasilije Krestić na Skupštini SANU

11. Sumorni opis jugoslovenske stvarnosti

Vlast je više ili manje uvijeno od akademika tražila da priznaju krivicu, da se saglase sa presudama koje su izrečene, i da po oprobanoj boljševičkoj matrici smene rukovodstvo

Knjiga Danka Popovića preplavila je Srbiju

12. Talas buđenja nacionalnih osećanja

Pobuna Albanaca na Kosovu napravila je informativnu bujicu koja je probila brane cenzora i, uprkos pritiscima, novinama dala zamah. Nacionalne teme još od sedamdesetih godina počinju da prodiru u javnost

Ekonomista Kosta Mihailović je otvarao tabu teme ondašnje države

13. Jugoslovenska privreda u raljama političara

Osnovna teza Memoranduma jeste da je konfederalizacija, omogućena Ustavom iz 1974, dovela do stvaranja odvojenih republičkih i pokrajinskih privreda i tržišta

Dušan Kanazir, predsnik SANU u vreme nastanka Memoranduma

14. Istina o Kosovu bez akademske učtivosti

Fizički, politički, pravni, kulturni genocid nad srpskim stanovništvom Kosova i Metohije najteži je poraz u oslobodilačkim borbama Srbije od Orašca do ustanka 1941.

 Akademik Ljubiša Rakić jedan od tvoraca Memoranduma

15. Hrvatska emigracija piše svoj memorandum

Akademici u Memorandumu su konstatovali da se srpsko stanovništvo iz Like, Korduna i Banije iseljava zbog ekonomske nerazvijenosti i rafinirane asimilacione politike Hrvatske

Ideja o jugoslovenstvu bila je sekundarna za Sloveniju

16. Razlaz srpskih i slovenačkih intelektualaca

Sastanak vodećih srpskih i slovenačkih opozicionih intelektualaca u Ljubljani 1985. definitivno je srušio iluzije da mogu zajedno da nastupaju. Srpski opozicionari bili su zatečeni slovenačkim antijugoslovenskim uverenjem

Matija Bećković, Dobrica Ćosić i Jovan Rašković

17. Srpsko viđenje budućnosti Jugoslavije

Tvorci Memoranduma bili su "zgroženi pokvarenošću i neodgovornošću Stambolićeve birokratske vrhuške i njene intelektualne posluge", zapisao je Ćosić

Milovan Đilas je prvi pokušao da poveže srpske i hrvatske opozicionare

18. Kružok u Siminoj stvorio opoziciju

Franjo Tuđman je pristajao na saradnju sa beogradskim "jereticima", ali samo pod uslovom da oni Hrvatskoj priznaju pravo da u svakom trenutku može da izađe iz zajedničke države

Dobrica Ćosić i Slobodan Milošević

19. Ćutanje budnog čuvara postojećeg poretka

Činjenica je da se Milošević, za razliku od Ivana Stambolića i Dragiše Pavlovića, prema SANU i Memorandumu držao uzdržano. U sveopštoj hajci, bio je na samoj periferiji događaja

Ivan Stambolić i Slobodan Milošević

20. Dvostruka igra Slobodana Miloševića

Odnosom prema Memorandumu Milošević je stekao blagonaklonost stanara Knez Mihailove 35, ali i njihovu podršku u antibirokratskoj revoluciji i njegovom otvorenom pohodu na vlast

Prijateljstvo Miloševića i Stambolića završiće se Osmom sednicom SKS

21. Kosovski zaokret Slobodana Miloševića

Kriza oko Memoranduma pokazaće sve pukotine koje su postojale u vrhu partijske i državne vlasti Srbije i koja će biti ogoljena na Osmoj sednici slomom Ivana Stambolića

Kučan, Izetbegović, Tuđman i Milošević

22. Novi talas napada na srpske akademike

U drugom talasu kritika na Memorandum najžešća paljba je stigla iz Hrvatske. Za razliku od komunističke hajke na Akademiju, povod za novu ofanzivu bila je - odgovornost za rat

Suđenje Dušku Tadiću u Hagu

23. Akademici pred Haškim tribunalom

Haški tužioci postavili su jednostavnu i krajnje jednostranu tezu - Memorandum SANU idejna je platforma za "veliku Srbiju", a želja da se ona stvori ključni je razlog raspada Jugoslavije

Dobrica Ćosić nije bio za razbijanje Jugoslavije

24. Pojam "velika Srbija" smišljen u Beču

Akademici pune tri decenije dokazuju da su se prilikom pisanja Memoranduma držali postojećeg poretka i pozicije Jugoslavije i da su samo otvarali pitanja o ravnopravnosti naroda

Kritičar: Desa Trevisan, dopisnica londonskog "Tajmsa" 1986. godine

25. Otvoreni rat srpskih staraca i države

U prvim reagovanjima evropski listovi nisu u Memorandumu videli ni poziv za rušenje Jugoslavije, ni osnov za etničko čišćenje. Zapadni novinari su pisali da je spis Akademije afirmacija demokratskih tekovina

Azem Vlasi i Slobodan Milošević

26. Srbija postaje jedinstvena država

Kritičari Memoranduma zaboravili su da je deset godina pre njegovog pojavljivanja srpsko rukovodstvo sačinilo "Plavu knjigu" protiv Ustava iz 1974. i demontiranja Srbije na tri dela

Milan Kučan se obraća Slovencima 25. juna 1991. u Ljubljani

27. Odbrana Jugoslavije vodila je u rat

Početkom 1990. godine događaji će sustizati jedni druge. Jasna naznaka da je kompromis nemoguć bila je vidljiva na 14. kongresu SKJ, koji su Slovenci i Hrvati solidarno napustili

Predsednik SANU Vladimir Kostić

28. Senka koja lebdi nad Akademijom

Akademiji je nametnut greh o nečemu gde je mnogo neistina i nedorečenosti. Od Memoranduma se nećemo ograđivati, a ako ima krivice, mi ćemo je prihvatiti - rekao je predsednik Kostić

Nikola Hajdin na godišnjoj skupštini Akademije

29. Političke stranke dele Akademiju

Jaz među članovima postao je očigledan tokom pregrupisavanja pred izbore za prvog čoveka SANU 1994. Polarizacija je isključivo na političkoj osnovi. Pritajeni rat među "besmrtnicima" trajao je čitavu deceniju

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?