Feljton

Nevidljivi krugovi osvajaju Beograd

U martu 1929. na krovu Akademija nauka podignuta su dva antenska stuba. Ljubopitljivi Beograđani prolazili su kriveći vratove s pitanjem: Kada će naša radio-stanica početi da radi


Radio - podsmeh ili nada Predhodni nastavci

Era radija je počela od Teslinih pronalazaka

1. Prvu stanicu nabavlja vojska

Mala, ratom opustošena Srbija veoma rano se priključila, tada još uvek malobrojnoj porodici država koje su uspostavile redovan radio-program od 1924. do 1929. godine

Prva radio-telegrafska stanica u Rakovici

2. Zabranjen prenos prvog koncerta

Novine su pisale da nije daleko dan kada će mnogi u Beogradu imati svoj radio-telefon. Aparati će biti jeftini i u sobi će moći da se slušaju vesti i koncerti celog dana

Ansambl narodne muzike Radio Beograda 1929.

3. Beograd gubi primat metropole

Beograd, a samim tim i Srbija, u jednu novu kulturnu epohu kreće sa dvadeset i šest radio-aparata (pretplatnika), a cela Kraljevina SHS sa sto jednim aparatom

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti