Feljton

Sukob kuca na vrata

Poćorek je stavio van zakona sve srpske ustanove. Habzburgovci su žurili da se konačno obračunaju sa Srbima


Bosna po meri Beča 1878-1914. Predhodni nastavci

Laži sa obale Dunava

1. Laži sa obale Dunava

Pogubna politika bečkog dvora i Vatikana stvorila od Srba tri ljuto zavađene grupe. Ašikovanje Austrije sa Solunom kroz novopazarsko prozorče

Berlinski kongres presudio da Srbi ostanu razjedinjeni

2. Igre sa srpskom Bosnom

Već prvih dana nasta progon srpskog imena i nametanje hrvatstva. Engleska je tražila od Kongresa odluku o okupaciji

  Benjamin Kalaj, austrougarski ministar finansija

3. Sejanje razdora i mržnje

Između dva popisa, 1879. i 1910, rimokatolika više za 107 odsto. Nova vlast počinje da stvara hrvatsku i bosansku naciju

 Dr Josip Štadler

4. Pravi glavar nadbiskup

Štadler dovodi isusovce i širi hrvatsku svest. Bosanska zemaljska vlada u senci revnosnog prelata

 Sarajevska katedrala, uporište jezuitskih misionara

5. Sarajevo prvo na udaru

Štampa slavi papski uspeh kao „divno kulturno delo“. Nova katedrala Srca Isusova koštala vladu 250.000 forinti

Istoričar Klaić ”priznao” da ni sami nisu znali “tko su i šta su”

6. “Latini” postaju Hrvati

Narodu “rimskog zakona” pojam hrvatstva do kraja XIX veka bio nepoznat. Od Kulina bana jezik se nazivao srpskim, a stanovnici Srbima

Pio X je i politički podržavao nadbiskupa

7. Srpstvo ugušiti u klici

Štadler inicirao pripajanje Bosne Banskoj Hrvatskoj. Kao protivnike Austrije Srbe treba besomučno progoniti

Prestalonaslednik Rudolof i Štefanija

8. Incident sa molbom princu

Nije bilo instance koja bi saslušala patnje i molbe naroda. Bauk atentata pojavio se još prilikom posete princa Rudolfa Banjaluci 1888.

Suđenje mladobosancima za Sarajevski atentat

9. Snovi novog naraštaja

Mlada Bosna je težila slobodi i narodnom jedinstvu. S one strane barikada prema režimu i domaćim političarima

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?