Feljton

Četnik već u vrtiću!

Prema procenama pravoslavnog sveštenstva u Hrvatskoj, katoličku veronauku u školama pohađa oko 90 odsto srpske dece


Pod tuđim krstom Predhodni nastavci

Unijatska crkva u Kričkama

1. Vatikan krsti krštene!

Kvirinal raspravlja šta da se uradi da bi se Srbi priveli Rimskoj crkvi. Narod preklinje vladiku Kraljevića da se nipošto ne proda Austriji

Carska protiv kaluđera

2. Carska protiv kaluđera

Da dalmatinski Srbi nisu tako uporno čuvali svoju pravoslavnu veru, danas sigurno ne bi bilo Srba u celoj Dalmaciji

Hrvati se klanjaju mađarskom kralju Kalmanu

3. Slovo vladike Teofana

Tek 1781. priznao je pravoslavnu veru u Hrvatskoj car Josif II protiv volje hrvatskih „staleža“

Mile Budak

4. Zakon ministra Budaka

Nezaobilazni Viktor Novak naglašava kao nespornu činjenicu, da je sav visoki i viši kler bio obuzet „fiks idejom da je Providnost odredila NDH jednu osobitu misiju odbrane zapadne civilizacije i rimokatolicizma od pravoslavlja“

Masovno pokrštavanje Srba

5. Puškom čistiti veru!

Župnik Mate Mugoš: Dosta smo radili molitvom i krstom. Kako su pokršteni Budimci sa 2.300 duša

Pavelić i Stepinac

6. Biskup savetuje Srbe

U selu Trpinja čeka na pokatoličenje 550 obitelji sa 2.200 osoba; u selu Bobota oko 570 kuća sa 2.920 osoba

Gresi Svete stolice

7. Gresi Svete stolice

NA zasedanju Sabora NDH 25. februara 1942. godine dr Mirko Puk govorio je o katoličenju Srba: "NDH podupire akciju prelaza grko-istočnjaka na katoličku veru, jer je taj prelaz samo povrat prijašnjoj djedovskoj vjeri"

Deca sa Kozare u ustaškim uniformama

8. Hrvat samo - katolik!

Sredstva informisanja katoličenja Srba i posećivanje delegacija prelaznika Paveliću, po svom značaju dižu u nebo: "Hrvatski narod" piše da je to "korak uma i srca"

Fratri u službi nacizma

9. Planovi fratra Brkana

Udovice bi se udale, naravno za katolika, jer Srba blizu nema. Mlade udovice udati za katolike da bi rađale Hrvate

Srbi u glinskoj crkvi

10. Pokolj na Svetog Iliju

Primanje druge vere nije bila garancija da se sačuva život. Umesto pokrštavanja poklano 5.000 duša iz Vrgin Mosta

Pavle Gregorić govori, Franjo Tuđman je prvi sleva

11. Tajnu skriva Vatikan

Samo Sveta stolica raspolaže podacima o prevođenju Srba u katolike. Srbe nisu Nemci i Italijani pokrštavali, nego ustaše

Sveta stolica

12. Vatikan krije zločin

Jedini cilj pokrštavanja već krštenih jeste uništenje srpskog naroda u NDH.

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Šta radite, odnosno kako provodite vreme dok traje policijski čas?