Feljton

Garancije iz Londona

Mirovnim ugovorom potvrđena pobeda malih država Balkana. Prizrenci mole Srbe da uđu u grad bez borbe


1912. Prvi Balkanski rat Predhodni nastavci

Mitraljesko odeljenje uoči Kumanovske bitke

1. Srbima zulum dojadio

Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska stvaraju savez protiv Turaka. Posle poraza Mladoturaka pogoršan položaj naroda

Nikola Pašić

2. Sloboda samo oružjem

Rat sa Turcima za balkanske narode bio neizbežan. Dogovor Srbije i Bugarske o otvaranju vardarskog fronta

Jedinica Narodne vojske

3. Naredba kralja Petra

Na kraljev poziv oglasila se zvona, prangije, bubnjevi i gajde. Austrougarska i Rusija pokušale da spreče rat

Major Jovan Naumović i Potpukovnik Vladimir Ristić

4. Čuvajte obraz pobeđenih

Aleksandar poziva da se dovrši veliko i sveto delo ujedinjenja srpstva. Vojvoda Putnik: Železničari su odlična Četvrta armija

Srpska vojska na granici

5. Zamke vojvode Putnika

Putnik od seljačke vojske stvorio modernu armiju, dovoljno moćnu da pobedi Turke. Turska vojska se povlači od Kumanova ka Bitolju

Vojvoda Vojin Popović Vuk

6. Napred, braćo, izgibosmo!

Vojvoda Vuk nikada nije kleknuo već je stojeći iz puške gađao. Šta se saginješ, nisi jabuka da u tebe gađaju Turci

Srpska artiljerija na položaju

7. Poslednji juriš oficira

Petnaest oficira sa isukanim sabljama u zanosu su slamali turske redove. Posle vatrenog sudara, nije se znalo ko je izgubio bitku

Depeša javlja – pobeda!

8. Depeša javlja – pobeda!

Kumanovska bitka dobijena je u centru gde je Drinska divizija prvog poziva pukovnika Pavla Jurišića Šturma uspela da oko 14 časova ovlada Zebrnjakom, ključnim objektom u sistemu turske odbrane

Srpska artiljerija kod Bitolja

9. Proboj Milana Nedića

Posle pobede u Kumanovskoj bici nastavljeno je oprezno i usporeno napredovanje srpske Prve armije ka Bitolju što su iskoristili Turci da konsoliduju snage i pripreme se za borbu kod Bitolj

Srpski i crnogorski oficiri u Đakovici

10. Preki vojvoda Tankosić

Kapetan Tankosić izazvao sukob na granici u strahu od sklapanja mira. Rasulo turskih snaga na položajima oko Prištine

General Mihajlo Živković ulazi u Novi Pazar

11. Marš đenerala Jankovića

Komandant Treće armije na čelu svečane parade ulazi u Prištinu. Ibarska vojska isterala Turke iz Novog Pazara

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti