Feljton

Osveta ljutog Bajazita

Zarobljenom knezu Bajazit presudio za smrt oca sultana Murata. Ko je izneo kneževo telo i predao kaluđerima


Srbija kneza Lazara Predhodni nastavci

Car Dušan Silni

1. Mladost na carskom dvoru

Sin carskog činovnika vaspitavan na dvoru cara Dušana. Sa Milicom izrodio četiri sina i četiri ćerke

Car Uroš, freska iz manastira Psače

2. Činovnik cara Uroša

Na saboru u Skoplju, u aprilu 1357. godine, Uroš je podržan od vlastele i sveštenstva i proglašen za cara, a osuđeni su postupci Dušanovog polubrata Simeuna

Džamija Selimija

3. Turci pregazili Trakiju

Car Uroš i Vukašin su neko vreme dobro sarađivali, zajednički kovali novac, vodili spoljnu politiku i izvodili druge akcije, o čemu je sačuvan niz dokumenata

Scene iz Maričke bitke

4. Prištinu darovao zetu

Vukašin i Uglješa su sa vojskom uspeli da duboko prodru na tursku teritoriju i da se približe njihovoj prestonici Jedrenu, gde su na reci Marici, u šumovitom kraju Črnomena zanoćili nedovoljno obezbeđeni za te prilike

Crkva Lazarica u Kruševcu

5. Prestonica kraj Morave

Vlastela odlučila da grade Kruševac pod nadzorom majstora iz Italije. Posebna pažnja posvećena gradnji crkve Lazarice

Despot Stefan Lazarević

6. Bitke despota Stefana

Kao dečak, video je slom srpske države, poraz i tragičnu smrt svoga oca

Zidine Lazarevog dvora u Kruševcu

7. Deoba zavađene braće

Vuk na jugu priznao tursku vlast, a Stefan na severu ostao uz Mađare

Scena iz turskog harema

8. Olivera prva u haremu

Odvedena sultanu Bajazitu još kao dete, brzo je stekla veliki uticaj

Raspored srpske i turske vojske

9. Pričest uoči bitke!

Bolje nam je smrt u podvigu nego život u sramoti - kazao je knez Lazar. Jaka oluja pre sudara dveju vojski na Gazimestanu

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li bi trebalo dodatno pooštriti kazne za vozače pod dejstvom alkohola?