Feljton

Od kralja bele kamelije

Studenti ispratili iz Beča u zavičaj velikog pesnika. Sto godina traje podizanje spomenika velikom pesniku


MEĐU JAVOM I MED SNOM Predhodni nastavci

Vojvoda Lale u "Balkanskoj carici" kralja Nikole

1. Džoging šajkaške dike

Još kao momak bio "čudan svetac", uvek genijalno neuredan. Verovao da posle smrti počinje bolji život duše

Manastir Kovilj na litografiji Mihaela Troha

2. Laza sedi na šeširu

Prošao je pun vek od smrti Laze Kostića, začetnika naše moderne poezije, novinara, filozofa, diplomate, prevodioca Laze Kostića

Laza kao student u Budimpešti

3. Na popravnom i Vuk

Vukov rečnik poznavao tako dobro da je znao i zapisane a neunete reči. Živeo od pozajmica, iako je ujak slao 200 forinti mesečno

Petrovaradinska tvrđava početkom 19. veka

4. Pun sjaj srpske Atine

Novi Sad u vreme velikih previranja preuzeo ulogu Beča i Pešte. Pesnik u svom krugu prkosio svetu i bogovima

Laza poslanik na Ugarskom saboru

5. Prst u ugarsko oko

Govor na srpskom jeziku šajkaškog poslanika izazvao buru u Ugarskom saboru. Traju rasprave u kafanama uz dežurno uvo špijuna

Pesnik čudo neviđeno

6. Pesnik čudo neviđeno

Na Cetinju bio predmet opšte pažnje, čest gost i knjaževe porodice. Doživotna plata samo za "pjevanje i pisanje"

Julijana Palanački

7. Tašta ugasila svetlo

Sukob sa taštom drugi put oterao pesnika u manastir Krušedol. Julijana nije znala šta Lenka znači Lazi

Kuća Julijane i Laze Kostića

8. Peške pored fijakera

Konji vukli kofere, a Laza uvek pored njih išao peške. Policajci jurili ludaka, a priveli pesnika

Laza Kostić

9. Žrtva svoje veličine

Iskoračio duhom i kulturom, a onda se izdvojio odevanjem i ponašanjem. Lenka trajno obeležila pesnikov životni vek

Lenka Dunđerski

10. Pesma od snova satkana

"Santa Maria della Salute" objavljena neposredno pre susreta pesnika i mrtve drage. Izabran u Akademiju nauka neposredno uoči smrti

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti