Feljton

Ispraćena srpska majka

Živela je više od 80 godina i vladala oko 37. Sluteći kraj, na saboru se oprostila od saradnika


ĐERDAN JELENE ANŽUJSKE Predhodni nastavci

Kraljica Jelena Anžujska

1. Jorgovani za nevestu

Dve verzije o poreklu kraljice Jelene. Da bi što sve?anije do?ekao mladu, kralj Uroš zasadio jorgovane u dolini Ibra

Kralj Uroš  I

2. Uroševa verna druga

 Uvek uz Uroša, ova blago?astiva, hristoljubiva i blažena žena uživala veliki ugled. Žestok sukob kralja Uroša i sina mu Dragutina

Urošev sin Dragutin

3. Kralj bez prestola

 Posle poraza od sina Dragutina, Uroš se zamonašio i povukao u manastir. Jelena se dopisivala sa državnicima i s papom

Kralj Milutin

4. Kruna mlađem bratu

 Posle šest godina vladavine, Dragutin donosi odluku o ustupanju prestola Milutinu. U kralju Milutinu Srbija dobila velikog vladaoca

Kraljica Jelena

5. Ratovanje ljute braće

 Više od deset godina trajali su oružani sukobi braće Dragutina i Milutina. Izmirena braća posetila majku u Brnjacima

Zadužbina Jelene Anžujske

6. Vlast mudre kraljice

 U periodima suša Jelena uvozila hranu, i delila podanicima. Jelena je održavala kontakte sa državnicima

Kraljica za katedrom

7. Kraljica za katedrom

 Obrazovanje se u ono doba sticalo, uglavnom, u okviru crkve. Oni koji su nameravali da se zamonaše učili su da čitaju i pišu u manastirima

Vernica dve crkve

8. Vernica dve crkve

 Vladala je sa dva naroda podeljena u dve crkve, ne odvajajući jednu od druge. Prva bolnica u Srbiji osnovana u Studenici

Jelena Anžujska na ikoni

9. Posle dvorca - bespuće

Svrgavanje Uroša I, sa kojim je provela 30 godina, teško palo Jeleni. Dvor u Brnjacima bio je otvoren za svakog podanika

Zalog mala Simonida

10. Zalog mala Simonida

Car Andronik u ime mira ponudio Milutinu sedmogodišnju ćerku za ženu. Srpskom kralju laskalo da se orodi sa carskom kućom

Sveti kralj Milutin

11. Taoci za siguran brak

Milutin nije smeo da traži saglasnost majke Jelene za brak sa Simonidom. Srbi kao miraz zadržali osvojene teritorije

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?