Feljton

Kopač rimskog blaga

 Nikola Hajdin uveo sistem mostova sa kosim zategama. Najve?a otkri?a Dragoslava Srejovi?a - Lepenski vir i Feliks Romulijana


VELIKANI VELIKE ŠKOLE Predhodni nastavci

Rektorat Beogradskog univerziteta

1. Gazdi škola trošak

 Izbor profesora bio povezan sa strana?kim interesima. Budžet umanjen jer poslanici iz reda seoskih gazda ne haju za ?inovnike i gospodu

Katedra na planini

2. Katedra na planini

 Josif Pan?i? šest puta rektor, slavu stekao otkri?em posebne vrste omorike

Stojan Novaković

3. Najbolji Daničićev đak

 Istori?ar, filolog i istori?ar književnosti Stojan Novakovi? (1842-1915), ro?en je u Šapcu i tu je završio i gimnaziju, kao Kosta Novakovi?

Jovan Cvijić

4. Ceo Balkan na dlanu

 Ameri?ki predsednik Vilson tražio Cviji?evo mišljenje o granicama i etni?kim problemima. Pavle Popovi? usmeravao srpsku kulturu ka zapadnim uzorima

Slobodan Jovanović i Branislav Petronijević

5. Spomenik za života

 Sabrana dela Slobodana Jovanovi?a štampana u 17 obimnih tomova u više izdanja. Ugled Branislava Petronijevi?a ve?i u svetu nego kod ku?e

Aleksandar Belić i Milan Jovanović Batut

6. Narodni doktor Batut

 ”Vuk dlaku menja, ali Beli?a ne”, zapisao Vinaver. Milan Jovanovi? prvi uveo statistiku u prou?avanje narodnog zdravlja. Matemati?ar Mika Alas u ratu bio uspešan šifrant

Slovo budnog Skerlića

7. Slovo budnog Skerlića

 Skerli? je stvaran vekovima, nizom predaka borbene i ubojite prirode, pisao je Cviji?. Najvažnija dela prvog kriti?ara i danas se preštampavaju

Pavle Savić i Milutin Milanković

8. Tumač nebeskih zakona

Ameri?ka NASA uvrstila našeg nau?nika Milankovi?a me?u 15 najve?ih na svetu. Knjiga “Kroz vasionu i vekove” u 10 izdanja. Pavle Savi? u Parizu asistent Irene Kiri

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?