Feljton

I đaci podižu bunu

 Profesor držao predavanja kod ku?e, jer nije smeo da izlazi napolje. Sukobi me?u nastavnicima završeni otkazima


ŠUMADIJA BEZ TURBANA Predhodni nastavci

Običaji - Svatovi odvode nevestu

1. Krivine carske džade

 Narodi ovih prostora postali žive lutke u putovanju kroz vreme. Kapetanu Šadu žao jani?ara zbog visoke cene prostitutki

Kristijan Andersen

2. Bajka o maloj Srbiji

 Koliko je liš?a na drve?u toliko je pesama na usnama Srba, piše Andersen. Lamartin se divio slobodarskim težnjama Srba

Gardoš u Zemunu

3. Straže sa čardaka

Cela granica, duga?ka stotine kilometara, mogla je da se mobiliše za dva sata. U pani?nom strahu od kuge cela Turska nazvana kužnom

Alfons de Lamartin

4. Crna smrt iz pamuka

Radnici golim rukama ?ešljali pamuk izlažu?i se smrtnoj opasnosti od kuge. Glavna bitka protiv kuge vo?ena u Jagodini

Knez daruje glumce

5. Knez daruje glumce

 Po nare?enju kneza Miloša skupljane haljine za predstave. Tipograf iz Nema?ke Adolf Berman prvi scenograf u Srbiji

Ode Milošu Velikom

6. Ode Milošu Velikom

 Pozorišne predstave samo za knjaza i ?lanove njegove porodice. Kneginja Ljubica u predstavi "Boj na ?egru" gledala sebe

Školu pune žandari

7. Školu pune žandari

 Roditelji se plašili da deca ne preu?e, pa je policija morala da ih uteruje u škole. Nastavnici iz preka nisu hteli na "divlji istok"

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li spremno dočekujete najavljene nove magle i zagađenja?