Feljton

Papa se vraća kući

 Urban V vratio papski dvor iz Avinjona pozdravljen klicanjem rimskih žitelja. Sultan Mehmed II sa?uvao Aja Sofiju od razaranja


PURPURNI SJAJ VIZANTIJE Predhodni nastavci

Tragovi hiljadugodišnje moći

1. Kruna moćnog carstva

 Carigradski univerzitet osnovan Dekretom cara Teodosija 425. godine, mnogo pre Bolonjskog. Zvani?ni jezik bio je gr?ki, ali je koriš?en i latinski

Hilandar - srpska svetinja

2. Nebeska Sveta gora

 Za?etnici monaštva proroci i apostoli. I danas važetri monaška zaveta. Ceo život monaha u molitvi, postu i skromnosti

Ceo život iskušenje

3. Ceo život iskušenje

 U težnji za ve?nim spasenjem asketskom životu pristupale i žene. Zašto je tokom 8. veka došlo do pogroma kalu?era

Crkva Svete nedelje u Sofiji

4. Azil pred oltarom

 ?ak i najve?i zlo?inci imali pravo da na?u sklonište u crkvi i oko nje. Ubice ispovedale svoje grehe i tražile oprost u božjoj ku?i

Bogomolja u plamenu

5. Bogomolja u plamenu

 Okrutni Tamerlan zatvorio hram u Damasku i zapalio hiljade ljudi. Normani u Solunu pokazali da ne znaju za Božija pravila

Sveti Nikola iz Dečana

6. Svetac svih svetaca

 Širenje kulta svetog Nikole i na Istoku i na Zapadu. Nikola ”stariji” iz Mire i Nikola “mla?i” iz Siona kasnije postali jedno

Sveti Nikola je omiljen u narodu

7. Apostol oba krsta

 Svetom Nikoli u Vizantiji bilo posve?eno 2.000 crkava. ?udotvorac vratio vid kralju Stefanu De?anskom

Deo tvrđave u Serezu

8. Konjušar na tronu

 Došljak iz Trakije vrlo brzo postao drugi ?ovek Carstva, a onda osmislio ubistvo cara. Makedonska dinastija najslavnija u carstvu Romeja

Simbol imperije Aja Sofija

9. Lukavi evnuh Jovan

 Konstantin VIII bio rob stomaka i ljubavnih nasla?ivanja. Carica Zoja udala se istog dana kad je njen suprug udavljen u kupatilu

Zoja i Konstantin pored Isusa Hrista

10. Dve sestre na prestolu

 Carstvom su jedno vreme vladale sestre Zoja i Teodora. Kada je Zoja drugi put stupila u brak, imala je pedeset šest godina. Me?utim, ni u ovom braku nije dosegla sre?u o kojoj je odvajkada maštala

Simonida iz Gračanice

11. Miraz male Simonide

 Simonida Paleologina je bila k?i vizantijskog cara Andronika II i njegove supruge Irine (Jolante) od Monferata

Istanbul - Osmanlije nadiru

12. Sudnji dani carstva

 Za pola veka najve?e krize imperije vladalo 30 careva. Isposnik Isaija svedok rasta Otomanske imperije

Car Dušan Silni

13. Srpski car silni

 Božji ?ovek odbio Dušanoveponude porede?i sebe sa sun?erom koji prima samo ?ašu vode. Na Svetu goru se bežalo od kuge zvane crna smrt

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li biste dobrovoljno pristali da se preko mobilne aplikacije prati vaše kretanje zbog eventualne zaraze kovidom 19?