Feljton

Stradali sa narodom

 Posle bitke na Moha?u, svi Srbi postali raja. Crkva i narod uzeli potomke Vuka i Jerine za svoje svetitelje


VUK BRANKOVIĆ: JUNAK ILI IZDAJNIK Predhodni nastavci

Kneginja Milica

1. Zetovi kneza Lazara

 Lazar i Milica rado udali Maru za Vuka u želji da ujedine sve srpske snage. Balši?ima oteo Prizren i Pe?, od Mrnjav?evi?a Skoplje i okolinu

Kule kralja Milutina u Prištini

2. Dvor okovan srebrom

 Cvetala trgovina, a rudnici, livnice i kovnica radili su neprekidno. Priština - stari grad i trgova?ki centar

Knez Lazar Hrebeljanović

3. Sluga srpske crkve

Obilato pomagao crkve i manastire u Drenici, otkupio od Grka manastir na Svetoj Gori. Turska pretnja zbila redove kneza Lazara i njegovog zeta

Turska vojska na položaju

4. Boj počinju janičari

Znalo se da Turci imaju iskusnu, izdržljivu i hrabru vojsku, željnu plja?ke. Car Murat posle poraza morao da prikupi veliku vojsku

Gazimestan - mesto na kome je vođen ljuti boj

5. Knez zvoni na uzbunu

 Na saboru knez Lazar dobio podršku vlastele i Crkve. Vojska se okupila u Kruševcu i krenula prema Labu i Sitnici

Knez Lazar

6. Zamka srpskoj konjici

 Sultan Murat predvodio silu od 35.000 vojnika. Prva linija turske odbrane - rovovi sa zašiljenim koljem

Ljuti boj na Kosovu polju

7. Gruvali i topovi!

 Obe vojske prvi put ispred sebe isturile topove sa kamenom ?uladi. Vuk Brankovi? prodro duboko u tursko levo krilo

“Kosovka devojka”, rad Uroša Predića

8. Rane kneza Lazara

 Ljutiti Bajazit naredio da se pogube knez i zarobljena srpska vlastela. Povukla se oba srpska krila posle sloma glavnine

Knez Lazar i njegova porodica

9. Bolan susret u Kruševcu

 ?vrsta Vukova odluka da nastavi da daje otpor Turcima. Ranjenici su razmešteni po manastirima u Drenici

Dvor kneza Lazara u Kruševcu

10. Mir sa Bajazitom

 Vuk je postao turski vazal, uz obavezu pla?anja danka. Odbio da pošalje vojsku
u bitku na Rovinama

Grešnik posle smrti

11. Grešnik posle smrti

 Optužbe o Vukovoj izdaji javljaju se po?etkom 17. veka, pod uticajem kasnijih sukoba Lazarevi?a i Brankovi?a. Turcima se suprotstavljao do kraja života

Despot Stefan Lazarević

12. Ratovi dva despota

 ?ura? Brankovi? pobegao od princa Muse i pomirio se sa ujakom Stefanom. U borbi za Vukove posede potu?eni ?ura? i Turci

Smederevska tvrđava

13. Prokleta bez krivice

 Narod nije voleo despoticu Jerinu zbog teško?a u gradnji Smedereva. Despot Stefan ustoli?io sestri?a na srpski presto. Despot ?ura? sahranjen pod Rudnikom

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li bi trebalo dodatno pooštriti kazne za vozače pod dejstvom alkohola?