Feljton

Pod okom saveznika

 Srbija ne?e da pla?a crnogorsku izbegli?ku vladu. Vojvoda Živojin Miši?: Ne?emo se usre?iti sa Hrvatima


DRŽAVA KOJE NEMA Predhodni nastavci

Svečanost ujedinjenja 1. decembra 1918. godine

1. Beč izgubio bitku

 Zagreb doneo odluku o prekidu odnosa sa Austrougarskom. Srbija u Velikom ratu izgubila 28 odsto stanovništva

Vojvoda Petar Bojović

2. Apel srpskoj vojsci

 Traže se trupe da spre?e plja?ku i o?uvaju mir. Mornari istakli staru zastavu iz doba Obrenovi?a

Stevan Švabić

3. Oda srpskoj braći

 Sve?anost u Ljubljani u ?ast pobedni?ke srpske vojske. Italijani se povukli posle oštrog upozorenja

Kralj Petar I Karađorđević

4. Kralj naš i vaš

 Spli?ani kli?u svom oslobodiocu kralju Petru I. Vojvoda Stepa u Sarajevu do?ekan kao mitski junak

Dr Anton Korošec

5. "Neodvisni" hoće sve

 Tokom novembra 1918. i kasnije, Srpska vojska ima?e nove gubitke u ljudstvu, u sukobima koji su nastali u Me?umurju, zbog samovolje ma?arskih vlasti. Narodno vije?e ne pominje ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom

Nikola Pašić

6. Zajedno uz otpore

 Ženevskom deklaracijom postavljeni temelji nove države. Srbi, Hrvati i Slovenci,
naš vjekovni san je java!

Jaša Tomić

7. Prvo srpska košulja

Vojvo?ani ho?e u Jugoslaviju samo preko Beograda. Jaša Tomi? izabran za predsednika Srpskog odbora

Kralj Nikola

8. Po zavetu predaka

Crna Gora i Srbija zajedno u Kraljevinu SHS. Poruka iz Podgorice: jedini spas u ujedinjenju

Regent Aleksandar Karađorđević

9. Kraljevstvo u sreći

 Masa sveta u Zemunu do?ekala izaslanike iz Zagreba. Ante Paveli?: Narod pokazao da ho?e u jednu državu

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Verujete li da nove tehnologije mogu da imaju štetne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu?