Feljton

Umrla u otadžbini

 Posle smrti despota Stefana Lazarevi?a, njegova sestra Olivera nastavila je da živi u Srbiji. Do kraja ostala u pravoslavnoj veri


OLIVERA - PRINCEZA U HAREMU Predhodni nastavci

Car Lazar i njegova porodica, Pavle Čortanović, 1860.

1. Pod sedam velova

 Životna pri?a princeze Olivere, najmla?e k?eri kneza Lazara i kneginje Milice, ostala je maglovita. Pomagala Srbe uti?u?i na sultana

Srpske zemlje krajem 14. veka

2. Za spas naroda

 POLITI?KI brak bio je uobi?ajena pojava u srednjovekovnoj Srbiji. Svi brakovi vladara iz dinastije Nemanji?a, bili su politi?ki. Milica dala Bajazitu najmla?u k?er

Biblijska Jestira (Tatjana Kilibarda)

3. Sultan se propio

 Odlaskom Olivere Lazarevi? u harem sklopljen je mir izme?u Srbije i Osmanske imperije. Bila je dovoljno mudra da zna granicu

Harem prema starim gravirama

4. Miljenica sultana

 PREMA turskim izvorima, Olivera Lazarevi? bila je vanredno lepa, otmena i imala veliki uticaj nad strastima odanog sultana. Zadobila i održala ljubav besnog Bajazita

Stefan Lazarević

5. Glas za brata

 Zahvaljuju?i Oliverinom uticaju na turskog sultana, porodica Lazarevi?a dobila je preimu?stvo nad ostalom srpskom vlastelom. Spasila Stefana od sultanovog gneva

Zatočeni Bajazit (Stanislav fon Hlebovski)

6. Surovi Tamerlan

 Bajazitova vojska imala je oko 40.000 vojnika, a Tamerlanova dvostruko više. U Bajazitovoj vojsci bili su i njegovi balkanski vazali, me?u njima i knez Stefan Lazarevi?. Juna?ka borba Stefanovih oklopnika

7. Zajedno zatočeni

 Prikazi sudbine sultanije Olivere Lazarevi? u tatarskom zato?eništvu, zahvaljuju?i mašti onovremenih hroni?ara spadaju u naj?udesnije u srpskoj istoriji. Turski hroni?ari ne govore ništa o tome, ali zato isti?u korektan odnos Mongola, odnosno samog tatarskog kana Tamerlana, prema zarobljenom sultanu Bajazitu.

Zadivljen Srbima

8. Zadivljen Srbima

 Tamerlan oslobodio Srbe i dao im oružje

Knegiwa Milica, Olivera i Angelina

9. Ispratila brata

Princeza Olivera oslobo?ena je tatarskog zato?eništva najkasnije u prole?e 1403. godine. Iz šturih istorijskih izvora ne može se pouzdano zaklju?iti da li ju je mongolski kan Tamerlan svojevoljno oslobodio

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

U kojoj meri se pridržavate preporuka nadležnih u borbi protiv epidemije?