Feljton

Sloboda stigla tenkovima

U žestokim okršajima poginulo 15.000 Nemaca, 3.000 boraca NOVJ i 1.000 crvenoarmejaca. Savski most sa?uvali i avioni


OPERACIJA BEOGRAD Predhodni nastavci

Tito Čerčilu ne veruje

1. Tito Čerčilu ne veruje

 Sumnjaju?i u dobre namere britanskog premijera, Broz se li?no obra?a Staljinu za pomo?. Cilj Britanaca bio da NOVJ ostane gerilska armija...

Tenkisti Crvene  armije

2. Staljinova naredba Tolbuhinu

 Tito je tražio tenkovsku diviziju, a Koba poziva Tolbuhina: „Davaj a?in korpus“. Broz je u Moskvi dobio i vojnu i politi?ku pomo?. Obnovljena ideja o federaciji tri države

Nemci minirali ceo grad

3. Nemci minirali ceo grad

 Osim stambenih zgrada, za rušenje pripremljeni pošta, stanica, elektri?na centrala, most

Susret generala Ždanova i Dapčevića

4. Marš golorukog naroda

 Imamo 3.000 nenaoružanih, golih i bosih, izveštava Danilo Leki?, komandant 12. kurpusa

Dogovor za konačni udar

5. Kanonada iz 300 topova

 General Ždanov komandovao: “Agonj!”, a prvi hitac ispalio Peko Dap?evi?. Napad na okupatora u Beogradu zapo?eo 14. oktobra

Stari savski most

6. Rafali na Peka i Ždanova

 Pred žestokom vatrom dvojica komandanata našli spas u jarku kraj puta. Iako minirana zgrada Glavne pošte sa?uvana od rušenja

Doček boraca Crvene armije

7. Najduža noć oslobodioca

 Jaka nema?ka grupacija prodrla 16. oktobra iz pravca Smedereva na periferiju grada. Protivudarom spre?eno spajanje nema?kih snaga. Beogradski bataljon u Hrvatskoj brigadi

Zarobljeni nemački vojnici

8. Štetner ostao pod Avalom

 Poginulo ili zarobljeno 17.000 vojnika i oficira iz Štetnerove grupe, a samo 4.000 prešlo u Srem. Bucalo i nema?ki oficir u trenu zapucali i - poginuli

Borci su dočekivani s oduševljenjem

9. Svaka zgrada tvrđava

 Najžeš?e borbe vo?ene za zgrade ministarstava, glavnu stanicu, “Albaniju” i “Moskvu”. Osvajanjem Kalemegdana operacija je završena

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Strahujete li od korona virusa?