Feljton

Uzrok smrti ne pominjati

Frankisti nisu dozvolili da se zvani?no istraži Lorkina smrt. Pesma Cigana posve?ena velikom pesniku


GRENADA KRIJE LORKU Predhodni nastavci

Stratište gde počiva Lorka

1. Pesnik bez oporuke

Posle 73 godine Španci traže kosti slavnog Garsije Lorke. Pesnik likvidiran u vihoru španskog gra?anskog rata

Kuća u kojoj je Lorka čekao streljanje

2. Trojica u istom grobu

Sa Federikom streljani u?itelj Galindo i toreador Galadi. Svedo?enje ameri?ke spisateljice Helen Anderson

Rodna kuća Lorke u Granadi

3. Madrid pun baruta

Spas tražio u Granadi, ali tamo ga stigla Frankova ruka. Možete li zamisliti mene s puškom u ruci

Mesto gde je ubijen Lorka

4. Falanga bez milosti

Pesnik je uhapšen na prevaru, dva dana držan u pritvoru, a potom streljan. Tortura Lorkinih roditelja i sestre Kon?ite

Federiko Garsija Lorka

5. Rane brata Fransiska

Lorka nije stigao u Granadu i potraži grob svog brata

Rodna kuća Lorke u Granadi

6. Poruke preko zida

Ja oka?im Federikovu sliku na zid, vlast je skine, i tako godinama, kaže Manolo. Roditelji su bili sigurni da ?e im se sin vratiti

Eduardo Kastro

7. Zadnji minut ćutanja

O zlo?inu u Granadi Španci su saznavali iz inostranstva. Memorijal pesniku u prisustvu policije

Fuente Grande

8. Naše selo - prokleto

Potresno svedo?enje Huana Maldonada o streljanjima u Viznaru. Lorku sam poznao, imao je na sebi leptir mašnu

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti