Feljton

Suze cara Justinijana

Gorko je plakao kada je 28. juna 548. umrla Teodora. Justinijan je postao “Veliki” a Teodora “Zloglasna”


NAŠI RIMSKI IMPERATORI Predhodni nastavci

Car Trajan Decije

1. Trajan na prestolu

Ro?en u Martincima, Trajan na carskom tronu bio dve godine. Posle Trajanove smrti u Rimskom carstvu sve se promenilo

Aurelije slavi u Rimu

2. Bedemi oko Rima

Aurelijan naredio izgradnju visokih bedema da bi zaštitio Rim. Klaudije naredio ubistvo sv. Valentina

Novac imperatora Proba

3. Veliki ratnik Prob

 Rimski car Marko Aurelije umro je u Sirmijumu (Sremska Mitrovica) 180. godine. Pola veka kasnije u ovom anti?kom gradu ro?en je još jedan imperator sa tim imenom

Novac Maksimilijana

4. Mačem osvojio krunu

 RIMSKI car iz plejade imperatora ro?enih u Sirmijumu (Sremska Mitrovica), Maksimijan Herkulije (285-305, 310) spada u one monarhe koji su izvojevali carski položaj pre brutalnoš?u i ma?em, nego vladarskim sposobnostima

Feliks Romulijana

5. Dvorac Gaja Valerija

 Palata Feliks Romulijana, vrhunac umetnosti tog perioda. Biografija nalik bajci u kojoj pastir postaje car

Ostavljena - Jelena

6. Carevina u miraz

 Hlor ostavio Jelenu i oženio se Teodorom koja mu je donela slavu . Jelena je 283. godine rodila Konstantina

Temelji carske palate u Šarkamenu

7. Od pastira - cezar!

 Maksimin Daja postao vladar na iznena?enje svih, pa i - sopstveno. Flavije Sever ostao bez vojske pred Rimom

Carska palata

8. Vladar srpske loze

Licinije se u letopisima pominje kao “Srbin”, predak loze Nemanji?a. Surov u obra?unu sa protivnicima, nije štedeo ni decu

Mozaik iz Medijane

9. Trijumf na Tibru

 Konstantin je re?ao pobede i sagradio Konstantinopolj. Sa krstom sa?uvao i oslobodio Rim od tirana

Konstantin Veliki

10. Poruka caru s neba

 Na svetlosnom krstu je pisalo: “Sa ovim znakom pobe?uješ“. Konstantin Veliki sagradio Carigrad

Cezar u kolevci!

11. Cezar u kolevci!

 Konstantin II, kao beba proglašen za cara u Sirmijumu. Jedan od retkih vladara koji je umro prirodnom smr?u

Kula Nebojša počasni spomenik Jovijanu

12. Vladar uči slova

 Skromno obrazovan, nau?io da piše, tek, kad je postao car. Vladavina obeležena lošim znamenjima

Gala Placidija sa decom

13. Samo ime dedino

 Flavio Gracijan, jedan od najobrazovanijih vladara antike. Konstancije III vladao nepunu godinu dana

Justinijan i Teodora

14. Savet mudre Teodore

 Justinijan je imao saveznika u liku “pre?asne supruge”. Teodora je Justinijana o?arala lepotom i umom

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li biste dobrovoljno pristali da se preko mobilne aplikacije prati vaše kretanje zbog eventualne zaraze kovidom 19?