Feljton

Dražin grob odnela voda

 Dr Dušan Stupar: Kre? i poplave uništili su telo i grob na Adi Ciganliji. Flaša rakije ispražnjena do kraja


DRUGA POTERA ZA DRAŽOM Predhodni nastavci

1. Hteli smo ga samo živog

 Rankovi?: Mogli smo Dražu da likvidiramo, ali zbog zapada hteli smo da mu živom sudimo

2. Seljaci slute opasnost

Ne bojim se smrti, ali me izdaja Nikole Kalabi?a porazila. Niko se nije odazvao dok je vo?a tražio pomo?.

Montiran proces Apisu

3. Montiran proces Apisu

O kralju Aleksandru imao sam r?avo mišljenje, ali sam cenio starog kralja Petra

Nisam hteo kapitulaciju

4. Nisam hteo kapitulaciju

Odbio sam nare?enje da pregovaram sa Nemcima i odlu?io da krenem na Drinu

Žigosana izdaja otadžbine

5. Žigosana izdaja otadžbine

Sud je smatrao da je bio veran tuma? narodnih ose?anja, izri?u?i Mihailovi?u smrtnu presudu

Konkurs za svedoke odbrane

6. Konkurs za svedoke odbrane

Me?u stotinama svedoka, unapred odabranih, pojavila se i jedna heroina - Vukosava Trkuljac

Drama u Domu garde

7. Drama u Domu garde

Na istom mestu nekad je ?eneralštabni pukovnik držao predavanja pitomcima

Triput sa Josipom Brozom

8. Triput sa Josipom Brozom

Prvi kontakt sa partizanima u trenutku kad je Sovjetski Savez ušao u rat. Sudija ?or?evi?: Optuženi ima puno poverenje u sud svoje zemlje. Partizane napao divlji ?etnik Boža Javorac

Trojke nisu bile crne

9. Trojke nisu bile crne

Imao sam trojke u svojoj vojnoj organizaciji, ali ne za klanje, kako sam optužen. Optuženi: Nimalo se ne ose?am krivim. Tužilac: Vaši zlo?ini su davno dokazani

Neme optužbe crnih marama

10. Neme optužbe crnih marama

Radio-reporter: Ovde je puno onih koji su pismeno zahtevali da se sa lica zemlje ukloni monstrum Draža

Gde su tada bili komunisti

11. Gde su tada bili komunisti

Mi smo branili otadžbinu, a komunisti su izašli u šumu kad je Hitler udario na SSSR

Zločini iza mojih leđa

12. Zločini iza mojih leđa

Opraštao sam partizanima, ali nikada budalama koje su zlo?ine ?inile u moje ime

Zavera Čerčila i Staljina

13. Zavera Čerčila i Staljina

Da ne beše partizana, a posle ?er?ilove i Staljinove zavere protiv Srba, ja bih rat završio još 1944.

Evo bandita, druže generale

14. Evo bandita, druže generale

Rekao sam da mi dovedeš Nikolu Kalabi?a, a ne Nikolu Tarabi?a, grmi Penezi? na stražara

15. Moć austrijskog kaplara!

 Kralj prišao Titu, ?er?il, Truman, moji sin i k?erka, a ja bes sru?ujem na Nikolu

16. Po presudi - pet metaka

 Na?uo je da ?e ga ubiti po jedan predstavnik svakog naroda u novoj Jugoslaviji. Iz gomile je neko opsovao majku izdajni?ku

Titu raport sa streljanja

17. Titu raport sa streljanja

 Istori?ari Latas i Mileti? smatraju da KOS ?uva podatke o grobu ?etni?kog komandanta. Dražinu decu nije zanimala o?eva sudbina. U depou oko 700 sanduka punih istorije

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Verujete li da nove tehnologije mogu da imaju štetne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu?