Feljton

Zvona Hilandara

Preminula je iznenada 11. novembra 1405. godine. U troparu službe opevan deo života kneginje Milice


VLADARKA I SVETITELJKA KNEGINJA MILICA Predhodni nastavci

1. Od roda Nemanjića

Kneginja Milica Hrebeljanovi? je ro?ena oko 1335. godine, a ?erka je kneza Vratka, potomka Nemanji?a. Vukan Nemanji?, sin velikog župana Nemanje, koji je vladao Dukljom, imao je sinove ?ur?a, Stefana i Dimitrija - Davida

Raskoš na dvoru

2. Raskoš na dvoru

Kruševac je postao centar države u kojoj je cvetala privreda, a dvor je prosto blistao

U službi Turaka

3. U službi Turaka

Mladost despota Stefana Lazarevi?a nije bila laka. Kao de?ak je video slom srpske države, poraz i tragi?nu o?evu smrt. Ubrzo posle toga, kao mladi? od 17 godina, morao je da prihvati upravljanje državom i to u veoma teško i izuzetno komplikovano vreme

Mari monaška odora

4. Mari monaška odora

Najve?i deo Vukovih poseda, Bajazit je dao despotu Stefanu Lazarevi?u, verovatno zbog njegovih zasluga u nikopoljskoj bici

Opčinila Mlečane

5. Opčinila Mlečane

Jela Stracimirovi? je uspela da sa?uva Zetu. Bila je lepa žena, veoma obrazovana i spadala u red najomiljenijih žena iz srpskog vladarskog roda

Olivera u haremu

6. Olivera u haremu

Uti?u?i na Bajazita pomagala je Srbiji. Tatarski kan je prihvatio otkup za Oliveru

7. Crni Vidovdan

Vest o tragediji na Kosovu, teška mora je pritisla Srbiju. Kneginja je brinula za
srpski narod i svoju decu

8. Vazali Osmanlija

Srbi su pla?ali danak i davali pomo?nu vojsku. Telo kneza Lazara je preneto u Ravanicu. Sultan Bajazit je dugo bio uzdržan, ostavivši Srbiju jedno vreme na miru

U slavu junaka

9. U slavu junaka

Lazarev kult stvarali su crkva, Milica i njen sin. Ljubostinja je najve?e ktitorsko delo kneginje

Dočekala sina

10. Dočekala sina

Stefan je ratovao, a Milica ?uvala Srbiju. Knez Stefan je odmalena bio svestan snage Turaka

Na svadbi i car

11. Na svadbi i car

Nema?ki car provodadžija ?ur?evoj unuci. Kneginja Milica je spre?ila prolivanje bratske krvi

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li biste dobrovoljno pristali da se preko mobilne aplikacije prati vaše kretanje zbog eventualne zaraze kovidom 19?