Feljton

Gromada u ramu

Neku izvesnu vedrinu u poslednjim Jovanovi?evim godinama života, koje su u stvari li?ile jedna na drugu, uneo je mladi beogradski reditelj Predrag Delibaši?


PAJA JOVANOVIĆ – SLIKAR DVA VEKA Predhodni nastavci

1. Ceo život igra

Doživeo slavu još kao mladi?, a prve lekcije dobio sa ikonostasa

2. Lekcije iz antike

U svojoj petnaestoj godini Paja Jovanovi? se obreo u carskoj prestonici Be?u sa namerom da se što bolje pripremi za upis na Akademiju likovnih umetnosti

3. Talentom sve rušio

Paja Jovanovi? je brzo stupio u majstorsku radionicu slikara Milera (1834-1892). Kroz tu radionicu prošli su mnogi studenti koji su želeli da postanu slikari velikih istorijskih i orijentalnih kompozicija, u to vreme vrlo traženih i ?esto poru?ivanih umetni?kih dela

4. Sreća u Londonu

Sa svojih putovanja Jovanovi? se vratio u Be? potkraj 1882. i odmah iznajmio skroman kvartir blizu Akademije za 20 forinti mese?no

5. Slike bez naslova

Dobra je slika s koje gledalac bez naslova ?ita šta ona pri?a. Po odlasku iz Be?a Paja Jovanovi? je zaista mnogo putovao

6. “Seobe” na doradi

Ni novac ni popularnost nisu ?inili motiv ili podsticaj mladom Jovanovi?u da ide dalje. Taj motiv ?e uslediti nakon njegove prve izložbe u Beogradu, prire?ene oktobra meseca 1893, u prostoriji skupštinske sale Velike škole (u Kapetan Mišinom zdanju)

7. Car sa pozlatom

U vreme kada se uveliko predao radu na istorijskom slikarstvu, Paja Jovanovi? se kona?no “skrasio” u Be?u gde je, sa izvesnim prekidima zbog u?estalih porudžbina, boravio na istoj adresi do Prvog svetskog rata, kao i kasnije - Mariahilferstrasse 3

8. Tesla se pravda

Prvih godina XX veka veze Paje Jovanovi?a sa Beogradom postale su intenzivnije nego ranije. Ve? septembra 1902. on dolazi u atelje svog brata Milana zbog saveta oko tek nabavljene “fotokamere” koju je planirao da ponese sa sobom na put u Ameriku

9. ”Moler” na dvoru

Svestan ostvarenih dometa i ugleda koji je stekao svojim delima, Paja Jovanovi? se od prve decenije XX veka prepustio lagodnom i prijatnom poslu slikanja portreta koji je u potpunosti odgovarao sredove?nom ?oveku, verovatno ve? tada zamorenom stalnim variranjem istih tema koje su poru?ioci zahtevali

10. Beg od nacista

Prvi svetski rat je proveo u Ženevi, a 1939. iz Be?a se preselio u Beograd

11. Strpljivi Josip

Drugi svetski rat i okupacijske godine Jovanovi? je provodio slikaju?i portrete i varijante svojih ranijih poznatih dela

12. Ruže za oproštaj

 Glava bi htela, ruka bi mogla, ali o?i ne daju, vajkao se ostareli umetnik

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?