Feljton

Obretenije glave

Pošto je dželat posekao glavu Jovana Krstitelja i doneo je na tanjiru Irodijadi, ova pohotna carica pokušala je da joj se na razne na?ine naruga


SVETI JOVAN KRSTITELJ Predhodni nastavci

1. Preteča Isusa Hrista

Gospod je za Jovana Krstitelja rekao da je “najve?i ro?eni od žene”

2. Dolazi jači od mene

Jovan Prete?a, najve?i od proroka, okon?ava istoriju Crkve Starozavetne i otvara epohu Novog Zaveta. Pored Isajije njega najavljuje i Malahije, poslednji prorok Izrailov: Evo, ja ?u poslati an?ela Svojega, koji ?e pripraviti put preda Mnom

3. Dolazi Jagnje Božje

Ja sam glas vapiju?eg u pustinji - rekao je Jovan sveštenicima

4. Zvezda naše zore

Sveti oci ovako opisuju ro?enje Jovana Prete?e: “Kada je Nezalazno Sunce Pravde - Hristos Spasitelj naš hteo da zasija svetu, i ve? bio savio nebesa i sišao u ?istiju od neba devi?ansku utrobu, trebalo je da se najpre rodi od nerotkinje Njegova “jutarnja zvezda” - Sveti Jovan Prete?a, da bi hodio ispred Gospoda kao predvesnik, propovedaju?i i govore?i: “Ide za mnom ja?i od mene”

5. Dva plamena oka

Beže?i ispred vojnika cara Iroda, koji su dobili nare?enje da ubiju mladenca Jovana, njegova majka Jelisaveta sakrila se u planinu

6. Prorok u tamnici

 Svetitelj odbio zlato grešnice, koja je htela da ga potkupi
Nepravednici i grešnici, uplašeni, govorili su proroku Jovanu:
“Ho?eš li da ti damo zlata, da ?utiš, jer ti nas grizeš kao savest.”

7. Glava na tanjiru

Jovan Krstitelj ležao je u mra?noj tamnici cara Iroda i u mislima pretresao svoju prošlost i rad. Nad njim, u raskošnim odajama, gostili su se Irodovi dvorjani

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?