Feljton

Vodič vere miliona

Muhamed je sledbenicima ostavio Kuran kao vodi? misli, vere i ponašanja. Put Muhamedov znatno se razlikuje od puta Isusa Hrista


SVET PROROKA MUHAMEDA Predhodni nastavci

1. Alahov poslanik

Tek od 17. veka na Zapadu po?inje da se sa simpatijama gleda na islamski istok. I Napoleon je komentarisao da u Volterovom Muhamedu ima lepih stihova

2. Novi lik i delo

Da li je islam “verski izraz nacionalnog bunta hriš?anskih Arapa”. Jedino je izvesno da o Muhamedu postoji ogromna literatura

3. Čuvar tuđeg stada

Prvo je bio ?obanin, a potom pratilac trgova?kih karavana svoje budu?e supruge. Kuran je za nauku islama oduvek nezamenljiv izvor prvog reda

4. Kult crnog kamena

 Muhamed je mogao da sazna u?enja Jevreja i hriš?ana

5. Duh ili genije?

Tek ?etvrte godine posle prve objave, Muhamedu je naloženo da po?ne da poziva u novu veru

6. Bilal prvi mujezin

Radi harmonizacije etni?kih i verskih odnosa Muhamed donosi “Medinski ustav. Prvu veliku pobedu nad Mekancima Muhamed izvojevao 624. godine

7. Uspon nove vere

Biblijske pri?e našle su se i u prorokovoj verziji. Zašto Kuran zabranjuje alkohol i kocku

8. Prvi glavar Medine

 Po useljenju u Medinu, glas o Muhamedu širio se Arabijom. Pokornost proroku nije zna?ila prelazak u islam

9. Alahova volja zakon

Neznabošcima poru?eno da odlu?e ho?e li pristupiti islamu. Deveta godina po hidžri poznata je kao “godina delegacija”

10. Sve prorokove žene

Posle Hadidžine smrti, Muhamed se devet puta ženio. Preminuo u odaji svoje najdraže žene Ajše 8. juna 632. godine

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti