Feljton

Magični “Štef”“

 Desetak” bajpaseva svedo?i o opasnostima trenerskog posla...


BOBEK - LEGENDA KOJA TRAJE Predhodni nastavci

1. Iz trnja do zvezda

Bobek upravo iš?ekuje 85. ro?endan. Ve? u 12. godini postao zanimljiv za mnoge zagreba?ke klubove

2. Srećan u Beogradu

Marjan Matan?i?, partizanski oficir i kasnije istaknuti fudbalski arbitar, odigrao je zna?ajnu ulogu u karijeri Stjepana Bobeka

3. Golgeter i paker

Stjepan Bobek je rodona?elnik one posleratne plejade fudbalera koja je bila i ostala najre?a dragocenost igre miliona bez pore?enja

4. Finale u malom

Prošlo je deset godina otkako je legendarni Ma?ar Ferenc Puškaš bio gost Suboti?anima i Novosa?anima, pošto je odlu?io da se iz Madrida kona?no vrati u Budimpeštu i u gradu svoje mladosti završi životni put

5. Tampere u istoriji

Zlatko ?ajkovski je, svojevremeno, govorio da se njegovi i utisci njegovih saboraca iz legendarnog olimpijskog tima, posle dva dramati?na me?a protiv Sovjeta, jedino u nijansama razlikuju

6. Neka rival razmišlja

Ilješ Špic uživao je glas svetskog stru?njaka. Mnogi su ga upore?ivali sa Austrijancem Hugom Majslom, Englezom Valterom Vinterbotom i Ma?arem Gustavom Šebešom

7. Radili i gradili

Teško je sa duge vremenske distance vratiti film i setiti se svih detalja koji se odnose na me?usobne susrete Partizana i Crvene zvezde

8. Ožiljci na rastanku

 Nedoli?an kraj blistave karijere

9. Nezaboravni asovi

Kada je Stjepan Bobek igra?ku karijeru završio u 36. i trenersku, tako?e uspešnu, ve? u 50. godini (jer su neo?ekivano nastali problemi sa srcem), prijatelji, novinari i navija?i su mu ?esto postavljali pitanje: da li bi mogao da sastavi “idealni tim” Partizana i da ne pogreši

10. Tri titule “beba”

Kada je u 35. godini završio blistavu igra?ku karijeru, kao ozbiljan i porodi?an ?ovek postavio je sebi jedino mogu?e pitanje: kako i kojim putem dalje

11. Pijaca u Briselu

Tri uzastopno osvojene titule su nagoveštavale i rastanak stru?nog tima s Partizanom. Stjepan Bobek i Prvoslav - Boba Mihajlovi? su smatrali da za Partizan, ali i za njih, stru?njake, nije uputno da jurišaju i na ?etvrti trofej

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti