Feljton

Ni maskote ni divljaci

Predstava o Indijancima - stvorena na osnovu ameri?kih vesterna, katkad romanti?na, katkad puna predrasuda - i njihov realni život u savremenom društvu SAD kontradiktorni su, koliko i istorija starosedelaca Amerike


INDIJANCI – GOSTI NA SVOJOJ ZEMLJI Predhodni nastavci

1. Obrnuto od - Sunca

 Prizor je bio istovremeno veli?anstven i ?udnovat, u svakom slu?aju, nezaboravan. Kraj je aprila i, sa pomešanim ose?anjima da prisustvujemo snimanju nekog vesterna i da smo uplovili u bure istorije - usred savremene Amerike - stižemo u PIT arenu Univerzitetskog centra Nju Meksiko.

2. S neba u kuću

Vijugavim putem usred puste zaravni indijanskog rezervata u saveznoj ameri?koj državi Nju Meksiko, stiže se do stotinak metara visoke stene na ?ijem vrhu je najstarija trajna naseobina u SAD

3. Hoće mesto u UN

Vezanost Indijanaca za zemlju provejava u svakom razgovoru sa ameri?kim starosedeocima. Kažu: Zemlja je suština našeg preživljavanja. Ona je imovina, izvor materijalnog i duhovnog opstanka, na dobrobit svakog ?oveka i naših zajednica

4. Zemlja pre zakona

Pristigli iz Azije pre više hiljada godina, u vreme kada je, kako se pretpostavlja, izme?u ovog kontinenta i Amerike postojao „kopneni most“, Indijanci su, od nekadašnjih starosedelaca, u današnjim Sjedinjenim Državama, postali stanovnici rezervata

5. Jezik za opstanak

Naši verski lideri stalno nam ponavljaju zna?aj maternjeg jezika i kulture, ali nije ih lako o?uvati. Uprkos svemu, opstajemo zahvaljuju?i našoj drevnoj hijerarhijskoj strukturi i donošenju odluka, ne ve?inski, ve? saglasnoš?u svih

6. Sa Harvarda u rezervat

Pripadnik plemena Akoma Pueblo, Konroj ?ino je najviše rangirani Indijanac u vladi ameri?ke savezne države Nju Meksiko, u Sekretarijatu za rad. Odrastao je u rezervatu, išao u lokalnu školu, da bi sa 13 godina prešao u ameri?ku, i završio na najprestižnijim univerzitetima

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Verujete li da nove tehnologije mogu da imaju štetne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu?