Feljton

Rođendanski poklon

Najlepši poklon za pedeseti ro?endan je neprocenjivo kulturno blago koje je stvarano u Televiziji Beograd, odnosno bio bi da je svih tih dugih godina brinuo neko o tome: beležio, svrstavao, presnimavao i ?uvao od zuba vremena


POLA VEKA TELEVIZIJE BEOGRAD Predhodni nastavci

1. Rađanje na Sajmištu

Sve je po?elo ta?no pre pola veka. Osvanuo je lep i pun neizvesnosti 23. avgust 1958. godine. Na Beogradskom sajmištu samo što nije sve?ano otvoren Drugi sajam tehnike i tehni?kih dostignu?a

2. Zlatno vreme drame

Danilo Kiš, Sveta Luki? i Ivica Ivanec obeležili zlatni period doma?e drame, ?iji se vrhunac desio 1968. godine

3. Savršenstvo "Gospodina Foke"

Da bi se u šumi sjajnih ostvarenja izabralo 10 najboljih po mišljenju TV kriti?ara: Olge Boži?kovi?, Olge Bosni?, Dimitrija Peki?a, Branke Otaševi?, Prvoslava S. Plavši?a i TV urednika Aleksandra Avramovi?a, Televizija Beograd je 1993. godine objavila rezultate konkursa povodom proslave svog 35. ro?endana

4. Buđenje mašte

Posebno uspešno poglavlje dramske produkcije Televizije Beograd predstavlja dokumentarna drama, posredno ili neposredno vezana za istorijska zbivanja, koja su po pravilu nedovoljno razjašnjena i prekrivena velom tajne

5. Veselje za narod

Svako vreme ima svoje junake. Šezdesetih su to bili Gra?anin Pokorni i Sre?ko Napast. Rano detinjstvo Televizije Beograd sre?no se poklopilo sa pojavom humoristi?kih serija Radivoja - Lole ?uki?a, reditelja, scenariste i pisca, tvorca beogradske škole humora

6. Pozorište – iluzija

Novak Novak napisao oko 150 nastavaka "Pozorišta u ku?i". Žika i Dragoslav Lazi? udarili pe?at "Muzikantima", a Gordan Mihi? krenuo sa "Kamiondžijama"

7. Neki novi klinci

TV junaci s kraja sedamdesetih i osamdesetih svakako su bili Bane Bumbar, Tihi, Prle, Marija, Šurda, Goca, Perica i drugi klinci iz našeg komšiluka. Prvo “Diplomci”, pa “Otpisani” oduševili i publiku i kritiku

8. Hroničar svog vremena

Ako se ra?una da je prvih 25 godina Televizije Beograd proteklo u znaku Radivoja - Lole ?uki?a, onda druga polovina pripada Siniši Pavi?u

9. Neprolazni karavani

Ne može da se pri?a o istoriji beogradske televizije a da se ne pomene ime najve?eg svetskog putnika Milana Kova?evi?a. Njegovi “Karavani” i emisije “Kamerom kroz svet” iz šezdesetih i sedamdesetih i danas su uzor mnogim autorima putopisa

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti