Feljton

U samrtnom ropcu

Pred sam kraj Staljin je otvorio o?i. Pogled mu je bio strašan, lud i gnevan, pun straha od smrti


STALJIN - DVOR CRVENOG CARA Predhodni nastavci

1. Čovek u oklopu

Kaganovi?: Koba je bio razli?it ?ovek u razli?ito vreme. Poznavao sam najmanje pet ili šest Staljina

2. Nosio osvetu predaka

Staljin je pokušao da bude dobar muž i otac, ali to mu nije nije uspevalo. Svaki izvor ljubavi je trovao. Na?a Alilujeva je bila veoma lepa, gorda i stroga, ali stalno bolesna

3. Brak pun varnica

Staljin i Na?a imali su vatrenu ljubav. Bili su sebi?ni i hladni, teško su jedno drugo podnosili

4. U redu za krevet

Mnoge žene pokazivale su prema Staljinu otvorenu seksualnu naklonost, ali on nije bio ženskaroš

5. Ja se ne zovem ej!

Besan što Na?a ignoriše njegovu zdravicu, Staljin je doviknuo: Ej, ti, popij! Zaveži - odbrusila je Na?a

6. Strašno Nađino pismo

Kad je Na?u video mrtvu, u lokvi krvi, Staljin je, sav u suzama, ridaju?i, rekao: Osakatila si me!

7. Hitac pravo u srce

Na?a je sebi jednim metkom oduzela život, a novine su objavile da je umrla od zapaljenja slepog creva. Staljin nije mogao da govori na pogrebu, pa je zamolio Kaganovi?a da održi govor.

8. Nisam te sačuvao

Pre nego što ?e zakovati Na?in kov?eg, Staljin je, pla?u?i, podigao njenu glavu i po?eo grozni?avo da je ljubi. Na?ino samoubistvo promenilo je istoriju i u?inilo Staljinov teror neizbežnim

9. Kad čelik puca

Na?ino samoubistvo toliko je uzdrmalo “?oveka od ?elika” da je govorio da ?e se povu?i sa vlasti i ubiti

10. Ljubav sa šurnjajom

Posle Na?ine smrti, Staljinova šurnjaja Ženja, visoka, bujna plavuša, postala je voždova ljubavnica

11. Spava gde stigne

Staljin je, u vreme legendarne bitke za Moskvu, spavao na madracu, u podzemnom metrou, pokriven šinjelom, kao neki svemo?ni besku?nik

12. Ja nikud ne idem

Ostajemo ovde do pobede - rekao je Staljin, odbijaju?i da napusti ugroženu Moskvu i evakuiše se u Kujbišev

13. Parada uprkos Hitleru

Nemci su bili na 80 kilometara od Moskve kad je Staljin naredio da se na Crvenom trgu održi vojna parada

14. Maršal za vojnika

Staljin odbio Hitlerov predlog da razmeni zarobljenog feldmaršala Fon Pauelsa za svog sina Jakova

15. Orgije mladog Vasilija

Iskvaren ulizištvom dvorskih lakeja, unapre?ivan preko zasluga, Staljinov sin Vasilij odao se bludu i alkoholu

16. Dva očeva šamara

Saznavši za ljubav svoje ?erke šiparice i prevejanog zavodnika Alekseja Kaplera, Staljin se gušio od besa

17. Žena u beloj kecelji

Valentina Istomina, mlada nepismena seljanka, bila je Staljinova ljubavnica i doma?ica u njegovoj da?i

18. U okrpljenom šinjelu

Na ?er?ilov predlog da se saveznicima priklju?i i papa, Staljin je rekao: A koliko papa ima divizija i tenkova

19. Lovci na medveda

Dele?i ratni plen, Staljin je ?er?ilu i Ruzveltu rekao: Ubio sam medveda (Hitlera), meni pripadaju i krzno i meso

20. Napad na Berlin

Kad mu je Žukov javio da je Berlin pao i da se Hitler ubio, Staljin je rekao: Zna?i, skotu je došao kraj

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Verujete li da nove tehnologije mogu da imaju štetne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu?