Feljton

Sve je gotovo, doktore

Tim re?ima je svom lekaru veliki pisac najavio smrt koja je kucala na vrata njegove bolni?ke sobe. A kad umrem srce moje u?uti, da spi, uzglavlje meko ?eš mi, u snu, biti, Ti...


JESEN MILOŠA CRNJANSKOG Predhodni nastavci

1. Teret naroda svog

Imam iskonsku želju da u?estvujem u sudbini naroda za koji me je mati rodila, poru?uje pisac iz Londona.

2. Jedan novi Skerlić

Vi ste, Vašim prikazom, nova i lepa pojava me?u našim kriti?arima, piše Crnjanski Nikoli Miloševi?u

3. Poruke tri poeme

Poema “Stražilovo” napisana je u Italiji, a “Serbia” na Krfu gde je pisac zatekao zapuštena srpska vojni?ka groblja

4. “Seobe” veliko delo

Sredinom 1963. pro?itao sam vaše “Seobe”, to je za mene bio veliki intelektualni doživljaj, piše Nikola Miloševi?

5. Dovoljno veliki Srbin

Desimir Toši? sretao je Crnjanskog u Londonu i se?a se da je bio “dovoljno Srbin da bude megaloman”

6. Nigde “gvozdene zavese”

Milošu Crnjanskom nije bilo jasno kako to da nema “gvozdene zavese”, ni milicije na svakom koraku

7. Očaran velikim Teslom

Bio sam de?ak kada je Tesla, ve? slavan, došao u Beograd da prisustvuje puštanju prvog telegrafa

8. Sitan ali vitalan

Došao Meša Selimovi? sa Crnjanskim - omalen, sitan, ali još vitalan i duhovno svež, beleži Rodoljub ?olakovi?

9. “Seobe” posle “Avlije”

U jednoj anketi za najbolje delo u našoj literaturi proglašena Andri?eva “Prokleta avlija”, a potom “Seobe”.

10. Akademija - ne, hvala!

Negde sam ?uo da me je ?osi? predložio za ?lana SANU, rekao sam mu da to ne dolazi u obzir.

11. Mislim najviše o smrti

Mislim o onome što je bilo i što ?e biti, to nije strah od smrti, to je pomirenje s tim da prolazimo. Katkad sretne Ivu Andri?a na Terazijama - on obi?no ide ka Kalemegdanu ili Tašmajdanu

12. Zatočenik doma svog

Iz svog stana u Ulici maršala Tolbuhina 81, kod kafane “Vltava”, takore?i i ne izlazi zbog bolesti

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti