Feljton

Deca ne žele rat

Odluka Jovana Raškovi?a da ode na razgovor sa Franjom Tu?manom i odjek koji je taj razgovor dobio, objavljen pedeset dana kasnije u zagreba?kom listu “Danas”, a zatim u celini prenet u beogradskoj “Politici”, bio je po svemu sude?i, po?etak kraja meteorskog politi?kog uzleta “srpskog Gandija”.


JOVAN RAŠKOVIĆ Predhodni nastavci

1. Ćaća od Krajine

Krajiški Srbi proglasili su moga oca za svoga ?a?u, tu re? naša deca tepaju dok su još u kolevci, kaže Sanda Raškovi?-Ivi?.

2. Presvisnuo od tuge

Jovan Raškovi? umro je u izgnanstvu u Beogradu, u svom skromnom stanu u Skadarskoj broj 24. Bio je utorak, 28. jul 1992. godine.
- Ništa nije najavljivalo taj fatalni trenutak - kaže dr Sanda Raškovi?-Ivi?. - Tog dana moj otac je bio na poslu. Posle progona iz Šibenika, radio je u beogradskoj Bolnici za neurološke bolesti "Sveti Sava".

3. Uvek isti progon

Jovan Raškovi?: Moj otac Dušan i ja imamo istu sudbinu. Njega je progonio Paveli?ev, a mene Tu?manov režim. Nisam se ose?ao kao politi?ki vo?a. Tu ulogu nosio sam kao teret. Jedino moje "oružje" bile su i ostale, skoro svakodnevne besede uz mnogobrojno prisustvo obespravljenih, izgubljenih, duševno nagriženih i napuštenih ljudi.

4. Kad utihne Skadarlija

Opelo mom ocu držano je u njegovom stanu u Skadarskoj ulici. Te ve?eri u Skadarliji su zamukle muzika i pesma. Ako u optužnici splitskog tužilaštva bude dokaza moga zla, pa ?ak i mržnje, ja ?u se pojaviti na sudu, govorio je Raškovi?

5. Bekstvo iz Zagreba

Moja porodica bila je izložena strašnom pritisku. Posle fizi?kog napada na mene, pobegla sam u Beograd sa dvoje dece. Trebalo je samo videti i doživeti izgon mog oca iz Šibenika, pa shvatiti kakve je dimenzije imala ta hajka

6. Ni kamen na kamenu

Ruše?i do temelja našu ku?u u Primoštenu, Tu?man je hteo da uništi svaki trag o Jovanu Raškovi?u. Rastanak sa našim porodi?nim kutkom u Zagrebu bio je bolan. Deca su, pored igra?aka, tražila da obavezno ponesemo kavez sa kanarincem. U kolima je ostalo još samo toliko mesta da stavimo nešto garderobe.

7. Plemići iz Raške

Pre Boja na Kosovu naši preci prezivali su se Vojnovi?i. U Dalmaciji su izgubili plemstvo, jer nisu hteli da se pokatoli?e.

8. "Španjolka" kosi ljude

U Prvom svetskom ratu vladala je velika glad. Španska groznica uništavala je za dan ?itave porodice.

9. Metak za Tagoru

Drnišanima je smetala u?enost devojaka iz porodice Lukavac. Jednog dana neko je pucao na Savku dok je ?itala Tagorine stihove.Plja?kaju?i imovinu porodice Lukavac Italijani su odneli samo zlata i dragog kamenja u 150 kutija.

10. Spas u manastiru

Najkriti?nije ratne trenutke dvanaestogodišnji Jovan Raškovi? proveo je u manastiru Krka gde se o njemu brinuo iguman Nikodim.Ustaše su glavu Jovanovog oca Dušana ucenile na milion kuna.

11. Brlog za sudiju

Drugi svetski rat odneo je u nepovrat veliki imetak porodice Raškovi?, ali su svi njeni ?lanovi sa?uvali živu glavu. U novembru 1944. godine, kad su partizani oslobodili Drniš, ovde su se okupili Dušan Raškovi?, njegova supruga Savka, sinovi Sr?an i Jovan i ?erka Vjera

12. Drugačije od Frojda

Jovan Raškovi? je znao da snažno uzburka i polarizuje javnost. Prema onome što je on govorio i radio malo ko je ostajao ravnodušan. Jovan Raškovi? je karaktere Srba, Hrvata i muslimana utvr?ivao na osnovu duševnih bolesti pripadnika ovih naroda

13. Ko je čije čedo

Jovan Raškovi?: ?osi? je bio lojalan Miloševi?u, ali nije bio ni njegov ?ovek ni sledbenik.?osi? se bunio protiv toga da je on Miloševi?ev duhovni otac.

14. Sam sebi predak

Niko nije bio duhovni otac Jovana Raškovi?a, pa ni Dobrica ?osi? - kaže Sanda Raškovi?-Ivi?. ?osi? nije Miloševi?a doživeo kao komunistu, ve? kao nacionalnog vo?u Srba i najja?eg plemenskog poglavicu

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li bi trebalo dodatno pooštriti kazne za vozače pod dejstvom alkohola?