Feljton

Naslednik je rođen

Ra?anjem Petra II dinastija je obezbedila naslednika, jer je Ustavom bilo odre?eno da Aleksandra može da zameni samo muški potomak iz zakonitog braka. Kraljica je bila idealna žena po vrednovanjima sredine u koju je došla - ra?ala je, sama brinula o deci, a izvan porodice u?estvovala u humanitarnim akcijama


ŽENIDBA KRALJA ALEKSANDRA Predhodni nastavci

1. Šta čeka regent!

Zašto se Aleksandar ne ženi, pitao se narod, posle slavne pobede srpske vojske. U mladala?kim godinama princ je bio u vrlo bliskim odnosima sa ruskom kneginjom Tatjanom. Po tvrdnji Aleksandrovog a?utanta, regentu se dopadala Kragujev?anka Brankica Miloševi? .Brak Aleksandra Kara?or?evi?a i rumunske princeze Marije bio je poslednji u kome je interes države bio odlu?uju?i.

2. Moć bračne postelje

Bezbroj je svedo?enja istorije da je mo? bra?ne postelje znala da bude presudna za vladare, ali i ?itave narode. Iako je ve? imao 34 godine, regent Aleksandar bio "dobra prilika" za udava?e sa evropskih dvorova. Marija se, tvrdile su provodadžije, ni trenutka nije dvoumila iako je mladoženja bio stariji od nje 12 leta.

3. Venčanja neće biti!

Svi ondašnji beogradski listovi osvanuli sa porukom da ven?anja Aleksandra i Marije ne?e biti. Svadba, me?utim, nije otkazana, nego je pomerena za nedelju dana zbog bolesti starije Marijine sestre princeze Jelisavete. Branislav Nuši? imenovan za predsednika državnog Prire?iva?kog odbora koji je rukovodio svadbenim programom

4. Nušić režira svadbu

?ija je bila ideja da se Branislav Nuši? angažuje da osmisli i realizuje kraljevu svadbu, nije poznato, ali boljeg režisera nije bilo. Figura "Sr?a Zlopogle?a" dar Ivana Meštrovi?a kraljevskom paru. Novinar "Balkana" uo?io "mnogo opakih žena" koje tumaraju po gradu, pa je bilo ideja da se dame lakog morala proteraju

5. Frak i konak - lutrija

Uo?i ven?anja kraljevskog para u Beogradu je bilo najteže na?i frak i - konak. Dan pre svadbe doputovalo je više od 21.000 ljudi. Mnoge zemlje poslale su svoje izaslanike, ?ak i Japan i Persija. Bilo kome iz susedne Bugarske pristup ven?anju bio zabranjen - Beograd nije mogao da zaboravi zlodela prema srpskom narodu

6. Agresija sedme sile

Ven?anje južnoslovenskog kralja bilo je atraktivna tema za dnevnopoliti?ke, ali još više za revijalne listove u Evropi. Gosti specijalnim avionima stizali na beogradski aerodrom. Glavni urednik "Dejli mirora" naro?itim avionom doputovao dva dana pre svadbe.

7. Princeza na beloj lađi

Kraljevom jahtom "Aleksandar" na savsko pristanište stigla je mlada u pratnji roditelja, kraljevskog para Rumunije. Na palubu jahte istr?ao je regent i Marija se našla u njegovom zagrljaju. Tog utorka, 6. juna 1992. godine Beograd se upinjao da pokaže svu svoju lepotu

8. Sreća puna - suza

U Marijinim o?ima, punim suza, blistala je neopisiva sre?a, beležili su reporteri. Patrijarh Dimitrije upitao je Mariju na srpskom jeziku - da li je voljna po?i za Aleksandra. Ho?u, da - odgovorila je na srpskom

9. Golgota posle Kosova

Mi smo u našoj prošlosti imali jednu tajnu ve?eru, na Kosovu polju, posle koje je sledila naša Golgota, kazao je mladoženja obra?aju?i se svatovima. U ?ast mladenaca održana velika vojna parada na kojoj je u?estvovalo 18.000 vojnika. Na dan kraljevog ven?anja "bjeli Zagreb" imao je sve?an izgled, tog dana se nije radilo, a u Katedrali je vršena služba

10. Kraljev dar - Banat

Odstupanje naše delegacije na Mirovnoj konferenciji u Parizu, kada je re? o Banatu, tuma?eno je kraljevom ženidbom. Posle razgrani?enja u Rumuniji ostalo 100.000 Srba, a na ovoj strani 64.000 Rumuna. Rumuni nisu dobili Vršac

11. Poklon - 100 ovnova

Desetak dana pre svadbe, Beogra?ani su bili zbunjeni prizorom kada je Balkanskom ulicom, sa Železni?ke stanice, prošlo stado od stotinu ovnova, koje su Šiptari darivali kralju

12. Apanaža - kraljevska

Vlada Nikole Paši?a podigla je apanažu kraljevskoj porodici sa 1.200,000 na 24.000,000 zlatnih dinara. Kralj Rumunije dao miraz svojoj k?eri od pet miliona leja. Marija se obezbedila i za udovi?ko izdržavanje, koje je postalo aktuelno ve? posle 12 godina zajedni?kog života

13. Kraljica spasla Spasoja

I osu?enici su zapamtili dan kada im se kralj oženio, pa su mnogi pomilovani, me?u njima i Spasoje Stepi?, koji je godinu dana ranije bacio bombu na ujedinitelja. Kako je nesre?na majka atentatora uspela da se probije do kraljice i izmoli oprost. Kralj Aleksandar je voleo fudbal, pa su ga oponenti optuživali da više brine o lopti nego o državi

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li Vam smeta neobično lepo vreme usred zime?