Feljton

Vojnik dveju vojski

Posle svih osuda, Dimitrije napušta Beograd i odlazi u Rusiju koju prihvata kao svoju domovinu, da bi se po izbijanju srpsko-turskog rata vratio u svoju zemlju da je brani. Hrabro vojevanje komandanta Dimitrija i njegovog sestri?a kadeta Janka


DAR I POROK DIMITRIJA KARADŽIĆA Predhodni nastavci

1. Pisma o bratu

Knjiga "Pisma Mine Karadži?-Vukomanovi?", nedavno objavljena, najbolje osvetljava život Vukovog jedinca Dimitrija Karadži?a. Od trinaestoro dece, Vuka nadživeli samo k?er Mina i sin Dimitrije

2. Na čelu akademaca

Najviše vojno obrazovanje stekao u najboljim akademijama Austrije, Nema?ke i Holandije i bio me?u prvima u svojoj klasi pitomaca. Sinu u školovanju zdušno pomagao uporni i snalažljivi otac Vuk

3. Kadet bez groša

Za školovanje sina Dimitrija u Be?u, uprkos silnim molbama srpskim vlastima, Vuk nije uspeo da obezbedi stipendiju. Na oporo odbijanje kneza Miloša, naš prosvetitelj odgovorio pismom zahvalnosti

4. Pitomac s flautom

Kao kadet cesarsko-kraljevske Inženjerijske akademije, iskazivao i dar prema muzici, pa je uporedo poha?ao i ?asove flaute. Mina Karadži? se prema svom bratu odnosila maj?inski i zaštitni?ki

5. Oficir u Berlinu

Ukazom kneza Miloša, marta 1855, Dimitrije proizveden u ?in potporu?nika, a u jesen iste godine odlazi u Berlin. Šta je Vuk sve ?inio da mu sin jedinac ne postane austrijski oficir

6. Rasipnik iz strasti

Izvanredan uspeh na polju vojne nauke u inženjeriji, zasenila Dimitrijeva sklonost prema pi?u i kocki

7. Ukor sa dvora

O skandalima i terevenkama mladog oficira bio obavešten i knez Mihailo koji je odmah uputio pismo Vuku, prekorevaju?i njegovog sina za nedoli?no ponašanje. Vuk kori i savetuje Dimitrija, ali pokušava i da ga o?inski zaštiti

8. Imanje na doboš

Uprkos Vukovom amanetu da se imanje koje mu je darivao knez Miloš ne otu?uje, Dimitrije odlu?io da posed proda kako bi vratio dugove. Ukori sestre Mine koja svim silama nastoji da spre?i brata u nepromišljenoj nameri

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?