Feljton

Ordonansi u stavu mirno

Jovanka je bila vrlo nezahvalna prema doju?erašnjim drugovima koji su joj pomogli da savlada osnove dvorske etikecije. Javno ih je ponižavala. Na njen poziv oni su morali odmah da dotr?e i da stoje mirno sve dok ona ne kaže voljno


JOVANKA BROZ - TITOVA SUVLADARKA Predhodni nastavci

1. Mlade žene najjači afrodizijak

Telo mladih žena je ?vrsto, jedro, puno topline i energije. Njihove o?i gore žarom i požudom. Njihova koža je baršunasta, meka i vlažna. Njihov znoj ima opojan miris, on je najja?i afrodizijak - govorio je Tito, objašnjavaju?i svoju strast prema mladim ženama

2. Domaćica u statusu ljubavnice

Kao higijeni?arka u Maršalatu, Jovanka je ?etiri godine bila Titova metresa. Niko u njoj nije video budu?u suprugu šefa države - za to mesto kandidovane su neke žene iz visokih umetni?kih krugova. Ali mlada Li?anka je, ipak, prva presekla vrpcu

3. Ostavka ravna smrti

Tito je 1962. godine bio odlu?io da se povu?e sa svih funkcija, ali se tome odlu?no usprotivila Jovanka. Rekla je: To ne smeš ni po koju cenu da u?iniš, jer bi to zna?ilo smrt za nas oboje

4. Udar na Rankovića

Rankovi?a nije smenio Tito ve? ja. Ja sam bila ta koja je prva otkrila njegove podle namere. Morala sam da ubedim Tita da mu je Rankovi? lažni prijatelj i da je velika greška to što ga je postavio za potpredsednika Republike, priznala je Jovanka

5. Brežnjev preti Zagrebu

Jovanka: Nije Tito raš?istio sa maspokom, nego ja. Ja sam otreznila Tita i likvidirala "hrvatsko prole?e". Brežnjev: Ako ne zaustavite divljanje hrvatskih ustaša, sravni?emo Zagreb sa zemljom

6. Opet spremaju noževe

Ako armija ne interveniše Srbi ?e pro?i kao 1941. Nadam se da ovog puta ne?e i?i na klanje kao ovce - rekla je Jovanka Titu 1971. godine. Dolanc: SSSR je izvršio veliki pritisak na Tita da raš?isti sa maspokom. Tito: Brežnjev mi je ponudio vojnu pomo? za borbu protiv hrvatskih nacionalista

7. Senka Staneta Dolanca

Jovanka: Meni je Tito sve u životu i zato moram u?initi sve da ga zaštitim. Da njega nema ove hijene bi me rastrgle. Jovanka Titu: Dolanc ti stalno izmi?e stolicu, a ti ne ose?aš. Kad se na?eš na zemlji, bi?e ti jasno, ali ?e biti kasno.

8. Naslednik po testamentu

Tito: Jovanka želi da posle mene postane šef države. Ona insistira da joj ja to omogu?im svojim politi?kim testamentom. Jovanka: Ne?u da budem predsednica Crvenog krsta. Ne zanima me humanitarni rad. Politika je moja osnovna preokupacija

9. Šamar pun mržnje i besa

Tito: Jovanka je htela da se fizi?ki obra?una sa maserkom Darijanom. Morao sam da se postavim izme?u njih i zaštitim devojku. Jovanka: Doživela sam da me muž ošamari zbog jedne protuve koja nije dostojna ni ime da mi pomene. U njegovim o?ima videla sam veliku mržnju prema meni

10. Maserka opasna po život

Jovanka: ?im smo došli u Kolombo, Tito je legao da se masira. Nijedan dan ne može bez masaže, bolje re?i bez maserke, koja mi je u vlastitoj ku?i postala suparnica. Uzbu?enja te vrste u njegovim godinama mogu biti opasna. Ako se Titu nešto desi, vi ?ete, doktore, biti odgovorni

11. Čeka me sudbina Čijang Čing

Jovanka: Dok Mao Cedunga slave kao velikog vo?u naroda, njegovu suprugu ?ijang ?ing, koja je sprovodila njegove ideje, hapse i osu?uju kao po?inioca najgnusnijih dela. Bojim se da ?u i ja tako završiti. Kad Tito umre sva mržnja prema njemu bi?e usmerena prema meni

12. Jedna duša dva tela

Jovanka: Niko ne može da nastavi Titovu politiku bolje od mene pošto smo tu politiku zajedno osmišljavali i vodili. Nisam ja inspirisala Tita za velika dela, nego je on inspirisao mene. Tito: Jovanka je nesvrstavanje vrlo brzo shvatila i u tom pogledu ona mi je bila od velike koristi

13. Stražarno u Beograd

Tito: Drugovi, pomagajte! Meni ne samo da je onemogu?en normalan rad, nego i normalan život. Jovanka je zavela teror. Ona to ne bi mogla da radi da iza nje ne stoji meni neka nepoznata sila. Kad na Desetom kongresu SKJ nije izabrana za ?lana CK, Jovanka ja glasno zaridala

14. Majstor za okretne igre

Pošto je svoj bra?ni problem podigao na najviši državni i partijski nivo, "zbog toga što mu Jovanka ugrožava život", Tito je sve one koji su mu pomogli u obra?unu sa suprugom hladnokrvno pustio niz vodu. Tito lekarima: Vi ste moju suprugu grubo oklevetali

15. Pudlica Bil leči depresiju

Brinu?i za Titovo "pogoršano psihi?ko stanje" maserka Darijana je predložila da se na daleko Bajkalsko jezero, gde se Tito odmarao, hitno avionom dopremi pudlica Bil ?ije je odsustvo predsednik teško podnosio. Dolanc: Naredite pilotima da pale motore!

16. Veliki zahtevi male Jole

Darijana Grbi?, maserka: Tito je vrlo pažljiv, nežan i iskren prema meni. Sve što ga tišti on mi kaže. Nikoga tako dobro ne poznaje kao ja. Znam svaku njegovu boru, svaku dlaku...Darijana dr Matunovi?u: Ja volim Tita i on voli mene. Ho?u da budem ?lan Titovog lekarskog konzilijuma. On ?e u?initi sve što ja budem tražila

17. Metla čelične Ličanke

Jovanka je iz službe otpustila više od hiljadu ljudi. Ponekad su to bile prave masovne ?istke. Naro?ito je uživala da se nad pot?injenima iživljava u Titovom prisustvu. Govorila je da su neradnici, mrcine, neznalice

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Verujete li da nove tehnologije mogu da imaju štetne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu?