Feljton

Crni čovek

Majakovski, koji je slušao "Crnog ?oveka", prekrivši lice dlanovima, prišao je Jesenjinu, zagrlio ga svojim ru?erdama i poljubio


MISTERIJA JESENjIN Predhodni nastavci

1. Poeta ruske duše

Pre 80 godina u lenjingradskom hotelu "Angleter" na?eno je mrtvo telo velikog pesnika. Zvani?na verzija o samoubistvu pod ozbiljnom sumnjom

2. Poezija i vlast

Vaša poezija, Sergeju Aleksandrovi?u, pojavljuje se kao moneta za potkusurivanje uz pomo? koje, igraju?i se prijatelja ili neprijatelja seljaštva, mogu da se zarade poeni u borbi za vlast, kaže Trocki

3. Pišem kako dišem

Kao što govore seljaci kod nas u Konstantinovu, "šta udahnem, to i izdahnem", tako ja pišem, Lave Davidovi?u, govorio je Jesenjin

4. Dvoboj na snegu

Pasternak je skinuo kaput, dao ga Bezimonskom koji je uslužno prisko?io i neodlu?no koraknuo prema Jesenjinu

5. Sergej, nisi spomenik

Sergeju Aleksandrovi?u, nisi ti Aleksandar Sergejevi? (Puškin), vikao je Boris Pasternak i bacio izgužvanu maramicu prema Jesenjinu

6. Agent prekida tuču

Žestok fizi?ki obra?un Jesenjina i Pasternaka prekida policajac u civilu

7. Pijanka sa Isidorom

Na pijanci u jednom umetni?kom ateljeu iznenada se pojavila Isidora Dankan. Prvi susret slavne balerine i slavnog pesnika

8. U vrtlogu strasti

Op?injena idealima Oktobarske revolucije, Isidora Dankan srela poslednju svoju ljubav, jedinog zakonitog muža, velikog ruskog pesnika Sergeja Jesenjina

9. Ples za Sergeja

Isidora Dankan je lagano se podignuvši na stolu ispred Jesenjina po?ela ples ljubavi, namenjen samo njemu - Sergeju

10. Gost kod Bloka

Ja, ja sam Sergej Jesenjin, doneo sam vam svoje stihove, samo vama verujem, govorio sam mucaju?i pred Aleksandrom Aleksandrovi?em

11. Duel dva pesnika

Poetsko ve?e dvojice najboljih sovjetskih pesnika, zlatokosog Sergeja Jesenjina i grlatog Vladimira Majakovskog

12. Uči, šegrte!

Vladimir Majakovski je ustao pred publikom i zatresavši pesnicom nad glavom zagrmeo basom, kao komandant u armiji: Krenite maršem! Pametno protiv smutnje...

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti