Feljton

Pucaju linije fronta

Sve linije odbrane su izlomljene, front je skršen, armije se povla?e, a Vrhovna komanda zaseda. Utrkujemo se u bežaniji sa zaludnim babama, dokonom decom i besposlenim sreskim ?atama - predlažem da se stane, da nam svane, zbori komandant Prve armije


JUNACI KOLUBARSKE BITKE Predhodni nastavci

1. Poslednji bedem - trećepozivci

Nevi?ena hrabrost tre?epozivaca, kojima komanduje major Rista Sandalj, popularni ?i?a Rile. Pogibija majora Dimitrija Tucovi?a. "Ne dam ti put Po?orek, nego ?eš kroz bespu?e" poru?uje Živojin Miši?.

2. Ćemane Pante Ciganina

Me?u preživelim ratnicima bio je i Panta Ciganin koji je u jednoj ruci nosio ?emane, a u drugoj pušku. Kako je poginuo hrabri major Rista Sandalja. Miši? i Bojovi? predvideli da ?e glavni udar na Srbiju i?i preko Drine.

3. Svaka humanost štetna!

U naredbi komandanta austrougarskog Devetog korpusa kaže se: Rušite svaku ku?u, obesite najuglednije ljude, sve sumnjive stanovnike ubijte... Miši? i Stepa do?ekuju Radomira Putnika koji se vra?a sa le?enja

4. Gde je, strina, Drina?

Razbijeni na Ceru, austrougarski soldati su bezglavo bežali prema Drini ubijaju?i ?ak i svoje ranjenike. Francuska artiljerijska municija nije za srpske topove.

5. Bežanija u Mionici

U Mionici, ispred škole, nered od bežanije i strahote, a ?eneral Petar Bojovi? leži na dve sastavljene skamije. Miši?u, idite, idite da prihvatite Prvu armiju, nare?uje vojvoda Radomir Putnik.

6. Naredba Prvoj armiji

Miši? izveštava Putnika da je izdao nare?enje komandantima da u tri ?asa ujutru krenu u napad. Dok se u evropskim prestonicama o?ekivala vest o krahu srpske vojske, zapo?ela je kolubarska ofanziva. "Ovako teško i žalosno stanje kod neprijatelja valja sada iskoristiti, napadati ga svuda i na svakom mestu, nigde mu ne dati mira ni stanka, dokle ga god ne uništimo i isteramo iz naše zemlje".

7. Čestitam vam, vojvodo!

U ove tri re?i vojvoda Putnik daje do znanja Živojinu Miši?u da je za briljantno izvedenu kolubarsku operaciju ve? unapre?en u ?in vojvode. Vojnici Dunavske divizije, pod komandom pukovnika Kajafe, nastavljaju gonjenje izbezumljenog i rastrojenog neprijatelja

8. Alal vera, Živojine!

O?u da ti ?estitam, ?enerale, ne zameri, ja sam Milovan Petrovi? iz sela Petke kod Lazarevca. ?estitam i ja tebi, Milovane, ovo je tvoja i tvojih drugova pobeda. Moja najmanje

9. Nema kapitulacije!

Prva armija postiže uspehe koliko da omogu?i drugima bezbednije odstupanje. Ne sme se kapitulirati, grmeo je Miši?, dokle god postoji vladalac, vlada i vojska, ma koliko jaka bila, država nije izgubila svoje bi?e.

10. Pašić protiv gerile

Predsednik Vlade stao uz prestolonaslednika Aleksandra protiv predloga Živojina Miši?a da se pre?e na gerilski na?in ratovanja. Gerila - otkud mu taj naziv za bezakonje i hajdu?iju, pita se Paši?

11. Ispit pred Srbijom

Dramati?na sednica Ve?a komandanata u Pe?i 17. novembra 1915. godine. Miši? protiv povla?enja, predlaže predah, pa protivofanzivu. Stepa se protivi: okrenuti se sad licem prema neprijatelju, zna?i sesti za kockarski sto bez ikakvog uloga.

12. Srbija samo potkusur

Nikola Paši?, sa molitveno skupljenim rukama i priljubljenim šakama ispod brade, uzdiše, koluta o?ima po sobi, povremeno se zaklati levo-desno na drvenoj stolici, pa spusti ruke na sto i hiknu. Miši?u, ja nemam ništa da vam kažem. Drugima bih imao. Nekima bih od njih svašta rekao, a pojedine bih, boga mi, i ovim štapom. Pred vama sam nem. O?ekujem da vi kažete meni nešto. Niste, valjda, došli da ?utite i da se gledamo u mraku. Došao sam, gospodine predsedni?e, da vas pitam da li vi, posle svega zaista, iskreno verujete u saveznike i njihovu pomo? ili time samo hrabrite sebe i ove lakoverne nesre?nike oko vas?

13. Golgota kao sudbina

Miši? se protivi odluci o povla?enju preko Albanije. Ne obeš?aš?ujte narod i Srbiju, ne brukajte pretke, potomke ste ve? obrukali, srdi se vojvoda. Koga sam ja obrukao, kralja i Vladu, baš me briga za njih, odgovara Stepa

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti