Feljton

Unapred krivi

Milutina Stojanovića Nemci zatvarali, poslali u logor na Banjici, pa u "Mauthauzen" i "Dahau". Hapšen i posle rata


"DAHAU" - MANASTIR SMRTI Predhodni nastavci

1. Fabrike za uništenje

Nacisti su većinu logora, među prvima "Dahau", pretvorili u prave fabrike smrti, u kojima je nastradalo oko 11 milina ljudi, među njima i nekoliko hiljada sveštenika.

2. Robijaši u mantiji

U ovom logoru bio zatočen 2.771 sveštenik iz 20 evropskih zemalja, među njima i 46 iz Jugoslavije. U žicama i patrijarh srpski Gavrilo i episkop Nikolaj.

3. Sužnji u Hristu

Sveštenici svih hrišćanskih konfesija zajedno patili, molili se i zajedno Boga slavili, u istoj kapeli. Misa i na staroslovenskom jeziku

4. Sveštenici u žicama

Nemački sveštenici internirani zbog neprijateljskog stava prema Hitleru, a oni iz okupiranih zemalja zbog svog patriotskog držanja, ili pomaganja nacionalno-oslobodilačkim pokretima.

5. Kuluk kao "sloboda"

Sveštenici upućivani na najteže poslove i van logora. Mnogi su izgubili živote, ili se vraćali kao invalidi, bez ruke ili noge, a to u ovom logoru nije bilo zavidno

6. Patrijarh u žici

U logoru zatočeni patrijarh srpski Gavrilo, episkop žički Nikolaj i više mladih i starih sveštenika i monaha, iz svih delova Jugoslavije u kojima su živeli Srbi, čak i iz SAD

7. Pogrom rodoljuba

Sveštenici i monasi SPC hapšeni, proterivani u logore, do "Dahaua", jer su se solidarisali sa narodom u otporu okupatoru. Proterivani, pa hapšeni zbog "prekoračenja granice" .

8. Popovi na udaru

Gestapo je dobio prijave protiv sveštenika Miodraga Stanojlovića za prokomunističku aktivnost, a Milutina Stojanovića Bilju uhapsili iz preventivnih razloga

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li će otvaranje arhiva Vatikana iz vremena Drugog svetskog rata baciti konačno svetlo na ulogu kardinala Stepinca u zločinima NDH?