Uklanjanje kapele početak katoličenja

Slobodan Kljakić i Ratko Peković

utorak, 30. 06. 2020. u 21:50

Уклањање капеле почетак католичења

Josip Broz kod pape Pavla VI Foto - dokumentacija "Novosti"

Papa Pavle VI planirao je katoličenje pravoslavnih u Crnoj Gori, a to je trebalo podržati uklanjanjem Njegoševe kapele s vrha Lovćena i podizanjem Meštrovićevog mauzoleja
U RAZGOVORU sa predsednikom Republičke komisije za verska pitanja Crne Gore Mijatom Šukovićem, 27. okotobra 1969. godine, mitropolit Danilo je o odnosu koji prema njemu ima vlast na Cetinju rekao i sledeće:

"Cetinjani odvraćaju ugledne goste koji posjećuju Cetinje da me ne posjete. Jedino su me juče posjetili predsjednik SIV-a Mitja Ribičič i predsjednik Izvršnog vijeća Crne Gore (Žarko) Bulajić, mada vjerujem da su i njima Cetinjani sugerisali da me ne posjete. Sve su to znaci da sam nepoželjan u sredini."

Na kraju, mitropolit Danilo je kazao: "Ovo bih Titu rekao. Htio bih da se mene ne gleda bauka. To što ne odobravam neke stvari, ja na to imam pravo kao građanin. Imam pravo da govorim, pa ako nekoga uvrijedim svakako ću za to odgovarati."

ČUVŠI ove reči, Šuković je odgovorio: "Tretman u Cetinju može se riješiti i bez prijema kod predsjednika Republike. Promjena tog tretmana ne zavisi toliko od prijema i razgovora koliko od sadržine djelovanja i postupaka. Promjenom postupaka najbolje će se obezbijediti promjena tretmana. Istakao je da će u ime Komisije za vjerska pitanja djelovati da tretman prema mitropolitu bude odgovarajući i bez prijema kod predsjednika Republike. Zbog toga bi trebao da ponovo ocijeni da li da traži prijem. Zahtjev može uputiti bez Vjerske komisije, direktno Protokolu predsjednika Republike."

Mitropolit je povodom toga istakao da je on za jugoslovenstvo uvek bio, kao što je i tada, na šta mu je Šuković rekao da se različiti sadržaji daju jugoslovenstvu, a da se može prihvatiti samo jugoslovenstvo koje je zasnovano na ravnopravnosti svih naroda i narodnosti, bez bilo čije hegemonije.

SADAŠNjI I NEKADAŠNjI NAROD "MNOGO se postiglo i Sv. Otac Papa je veoma zadovoljan i predložio je da bi bilo najbolje da se skine ona mala kapela i smjesti u muzej ili Njeguše gdje bi odgovarala namjeni, gdje istorija toga vremena izumrlog naroda još jedino ne može da vidi. Svima je jasno da sadašnji narod nema više ništa zajedničko sa nekadašnjim narodom orijentisanim velikosrpskom ideologijom koja je zloupotrijebila ovaj narod, koji eto, može se reći, potpuno izumire", poručuje Francisko Palovineti mitropolitu Danilu.

Na kraju, Šuković je još jednom izrazio spremnost da o svim pitanjima razgovara sa mitropolitom kada on oceni da je razgovor potreban.

KRAJEM godine dogodilo se nešto naročito zanimljivo, o čemu je javnost prvi put obavestio Veljko Sjekloća 1995. godine, kada je naveo da je mitropolit Danilo sakupio 450 dokumenata koji se odnose na podizanje Meštrovićevog mauzoleja na Lovćenu. Među tim dokumentima Sjekloća je ukazao na to da postoji i preporučena pošiljka broj 22384, koju je 26. decembra 1969. godine iz Sarajeva uputio mitropolitu Danilu specijalni izaslanik pape Pavla VI, Francisko Palovineti.

"Ovaj izuzetno značajni dokument, koji svjedoči o velikoj zainteresovanosti Vatikana za prebacivanje Njegoševe kapele sa Lovćena i pravoj pozadini ovog skandaloznog čina, objavljujemo u celini, bez ikakvih intervencija", napisao je Sjekloća 1995. u svojoj knjizi "Pet ekshumacija Njegoševih kosti".

Kasnije će ovo Palovinetijevo pismo objavljivati i neki drugi autori, a pojavilo se i na internetu, gde je na nekim forumima izvornost dokumenta dovođena u pitanje. Zbog toga je njegova autentičnost, na tim istim forumima, potvrđena: "Original pisma je, na promociji knjige oca Velibora u Duhovnom centru u Podgoroci, svim prisutnima stavio na uvid otac Momčilo Krivokapić, a dokument mu je dostavio mitropolit Amfilohije."

PRENOSIMO u celini tekst pisma specijalnog izaslanika pape Pavla VI, Franciska Palovinetija, mitropolitu Danilu. Pismo je upućeno iz Sarajeva 26. decembra 1969. godine.

"Vaše Preosveštenstvo, Molim da mi oprostite na greškama, ali trudiću se da ih bude što manje, jer sam po prvi put u povjerljivoj misiji ovdje. Molim da razumijete moje napore koje činim sam uz pripomoć veoma odanih i povjerljivih saučesnika, ali sve to da što bolje i savjesnije, da najbolje namjere Svete stolice izvršim što razboritije uz veliku obazrivost, našto sam naročito upozoren.

"Nosim vam specijalnu poruku Svetog Oca Pape i Njegovu poruku trebam lično da uručim pa sam rado prihvatio ovaj naporni put da se uz Njegov blagoslov ovjekovječi trud i obezbijedi Vaša saglasnost i saučešće, što je izrazita želja Sv. Oca Pape pa sam pošao na ovaj istorijski put koji treba da ovjekovječi i Vas.

"No, evo u Sarajevu sam pozvan u Nadbiskupiju i zadržan, hitno obaviješten sa napomenom da momentalno nije pogodan momenat - naime, pala bi u oči moja prisutnost na Cetinju, pa bi mogle nastupiti nemile posledice i mnoge neprijatnosti od nenamjernih i zlih ljudi Vaše sredine, što bi omelo i mnogo naškodilo postignutim uspjesima u odvajanju vaše Svete crkve od separatističke jeresi.

"NOVI narod sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je voljan Sv. Otac Papa da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu Hristovu veru zašto je voljan i da uloži velika sredstva. Sv. Otac Papa je voljan da dade 500 miliona lira kao pomoć za izradu mauzoleja koji ti hrabri ljudi uporno traže i žele, pa će i Papina pomoć mnogo doprinijeti, pa će samo tražiti da u mauzoleju budu smeštene kosti Lucije - Crnogorske (Ozane Kotorske), koja je još ranije prešla u pravu Hristovu vjeru i do smrti bila izložena svim proganjanjima, ali nikad nije htjela da tu vjeru osramoti i ostavi.

"Zato će ona biti oglašena Sveticom i želja bi bila da se njeni ostaci pohrane u mauzolej zašto će biti izgrađen veliki i divan sarkofag koji će krasiti unutrašnjost mauzoleja. Sv. Otac Papa cijeniće veoma Vaše napore i veliku duševnu i prosvjetnu vrijednost, cijeneći Vašu odanost svetoj crkvi, a verujući da će u Vama naići na saradnika u borbi da se uspostavi u Crnoj Gori prava Hristova vjera i osamostali kao novorođenče Sv. Oca Pape, on je voljan da sve žrtve podnese i sva sredstva uloži, pa jedva čeka da se osveti Divni Hram u Titogradu i uspostavi biblioteka, dovedu misionari i otpočne pomaganje tog dobrog naroda u prevođenju pravoj Hristovoj vjeri.

"U TOME Sv. Otac Papa računa na Vašu suradnju i voljan je da Vam ponudi položaj među svojim najbližim saradnicima a da Vi rukovodite svim tim poslovima uz zagarantovanu diskreciju. To je bila moja misija i to bi bila poruka koju sam imao da uručim sa još mnogim drugim, pa kako sam spriječen i kako su sada uzoštrene mnoge nesigurnosti od pakosti ljudi, to sam obaviješten da prilikom posjete Predsjednika, od strane Paćinelija i dodira istog sa izvjesnim hrabrim ljudima Titograda, da se ovo sada izbjegne i zatraži dodir ili sastanak u Zagrebu ili Đakovu, kako bi se izbjeglo da se predaju novčana sredstva i nagrade hrabrim ljudima na mjestima koja bi bila podloga neprijatnosti tih hrabrih ljudi tako i sveg dosadašnjeg uspjeha i rada", navodi u pismu mitropolitu Danilu specijalni izaslanik pape Pavla VI, Francisko Palovineti, koji je došao do Sarajeva u poverljivoj prozelitskoj misiji katoličenja pravoslavnih u Crnoj Gori, što bi trebalo snažno podržati uklanjanjem Njegoševe kapele s vrha lovćena i podizanjen umesto nje Meštrovićevog mauzoleja.

SUTRA: Tajna misija papinog izaslanika